Sökning: "Sin Skantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sin Skantz.

 1. 1. Hästhållarens val av strömaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Christoffer Nyman Myr; Paulina Skantz; [2018]
  Nyckelord :strömaterial; egenskaper; liggbehov;

  Sammanfattning : The knowledge about the horse natural needs, such as feeding and resting with support for the head, is necessary for the horse keeper to be able to make the right choices about bedding material when holding horses. However, it was not known how the Swedish horse keeper´s think about their choice of bedding material and if the natural behavior of the horse was an important parameter when choosing. LÄS MER

 2. 2. Beslutsprocessen vid förvärv av kontorsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erik Lenne; Niklas Skantz; [2012]
  Nyckelord :beslutsprocess; beslutsfattande; due diligence; kontorsfastigheter; förvärvsbeslut;

  Sammanfattning : Syfte: Under de senaste 20 åren har hyresbostäder visat stabilitet gällande hyror, fastighetspris och avkastning. För kontorsfastigheter har situationen varit annorlunda. Svängningar har skett i takt med rådande konjunkturläge. Trots detta väljer investerare att investera i kontorsfastigheter. LÄS MER