Sökning: "Social Measurability"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Social Measurability.

 1. 1. Är det här en kulle att dö på? -Om socialsekreterare, etisk stress och new public management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Jonsson; Erik Karlsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Moral distress; social services; social worker; new public management; Socialtjänsten; socialsekreterare; etisk stress; etisk kontroll; etiska krav;

  Sammanfattning : Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is often about the low quality of the services provided and that the orders carried out by professionals aren’t firmly established within the law that determines its framework. LÄS MER

 2. 2. Säljarbete på distans, hur fungerar det? : En kvalitativ tvärsnittsstudie om Covid-19 pandemins påverkan på säljkårer.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Fredrik Meyer; [2021]
  Nyckelord :B2B; sales; sales process; sales management control systems; remote work; B2B; sälj; säljprocess; säljstyrning; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pandemi som drabbade världen under 2020 tvingade många organisationer att ställa om till arbete på distans. Denna typ av plötslig omställning skapar många olika utmaningar, två av dessa är hur en säljkår skall styras samt hur själva försäljningsarbetet behöver anpassas. LÄS MER

 3. 3. Det progressiva folkbiblioteket? : En diskursanalytisk studie om folkbiblioteksinstitutionen i folkbibliotekariers beskrivning av sin professionsroll och folkbibliotekets samhällsroll

  Master-uppsats,

  Författare :Måns Sörensson; [2021]
  Nyckelord :Bibliotekarie; Folkbibliotek; Institution; Poststrukturalism; Nyinstitutionell teori; Kvalitativa intervjuer; Diskursanalys; New Public Management;

  Sammanfattning : The economization of public administration and an increased interest in statistics, through requirements of evaluation and measurability, has contributed to the questioning of the public library in modern society. For public librarians this development has contributed to an increased focus on the needs of the library user, combined with an overall practice prioritizing service and marketing. LÄS MER

 4. 4. Kriskommunikation på sociala medier under pandemier som Covid-19 : En kvalitativ innehållsanalys baserad på semistrukturerade intervjuer av yrkesverksamma kommunikatörer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Essén; Isa Ekblad; [2021]
  Nyckelord :Crisis communication; Social media; Factors; The profession of communicators; Covid-19-pandemic; Kriskommunikation; Sociala medier; Faktorer; Yrkesgruppen kommunikatörer; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Under år 2020 drabbades världen av en pandemi, ett omfattande virus vid namn Covid-19 som har påverkat både organisationer och individer runt om i världen negativt, vilket har krävt att värdet av en lyckad kriskommunikation varit stor för organisationer. På grund av detta är det viktigt att organisationen har kunskap i hur de ska anpassa sin kriskommunikation i sociala medier efter den typen av kris som Covid-19-pandemin är. LÄS MER

 5. 5. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER