Sökning: "Varför gud"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Varför gud.

 1. 1. Jungfruns andra natur: Magna Mater, Moder Natur och Mamma Maggan : En religionshistorisk studie med inslag av religionspsykologi om Maria och hennes alter Marior i ´feministisk generationsklyfta´

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Veronika Dunér; [2019]
  Nyckelord :mariologi; alter Maria; heligt och profant; dualism och dialog; feminism; religionshistoria; religionspsykologi;

  Sammanfattning : Jungfruns andra natur: Magna Mater, Mamma Maggan och Moder Natur är en religionshistorisk studie med inslag av religionspsykologi som genom en hermeneutisk metod undersöker Maria i debattserien ´feministisk generationsklyfta´ mellan åren 2008 och 2017. Debatten utvecklades efter Mariautställningen på Historiska museet i Stockholm, Maria – drömmen om kvinnan, 2008. LÄS MER

 2. 2. Tänkandets gräns : Den tänkande människan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2019]
  Nyckelord :Immanuel Kant; Nicolaus Cusanus; tid; rum; Epistemologi; Kunskapsteori; Tänkande; Gräns; självet; Strukturalism; Teologi; Gud;

  Sammanfattning : Vetandets gräns är en epistemologisk fråga om vilken kunskap människan kan få och ha om allt runt omkring oss. Alla dessa ting som finns omkring oss, men även se på självet1 som objekt. LÄS MER

 3. 3. Guden - Solen - Lagen : Ett studium av hur bildspråketstrålar samman i Psalm 19

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Jeanette Tell; [2018]
  Nyckelord :Gud; Jahve; Solen; Herrens lag; ord; tal; liv; ljus; himlavalvet; glädje;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera huruvida bildspråket i psalm 19 strålar samman och kan ge enbild över hur psalmen kan läsas som en enhet. Psalmen är till synes två sammansatta psalmersom avslutas med en personlig bön. Uppsatsens ärende är inte varför eller när de här tvåpsalmerna har satts samman. LÄS MER

 4. 4. "Och då tänker man gud vad hon är så fin. Jag vill också, varför ser inte jag ut såhär..." : Upplever unga kvinnor att det finns ett samband mellan kvinnliga skönhetsideal på sociala medier och självupplevt välmående?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Paula Nsubuga; Noora Vilonen; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvinnliga skönhetsideal; unga kvinnor; välmående; självkänsla; självpresentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om kvinnliga skönhetsideal på sociala medier påverkar unga kvinnors självupplevda välmående. Studiens frågeställningar är följande: Finns det ett samband mellan kvinnliga skönhetsideal på sociala medier och självupplevt välmående? Hur förhåller sig kvinnliga skönhetsideal på sociala medier till ditt självupplevda välmående? För att få svar på dessa frågeställningar gjorde vi tio semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor som studerade vid ett universitet i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. De tysta åren : Ekofeminism i svensk tryckt press 1995-2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Angelina Elander; [2017]
  Nyckelord :ecofeminism; feminism; Swedish press; visual text analysis; power; semiotics; patriarchate; environmental communication; disinformation; strategic communication; media; sociology; ekofeminism; feminism; svensk tryckt press; visuell textanalys; makt; semiotik; patriarkat; miljökommunikation; desinformation; strategisk kommunikation; sociologi;

  Sammanfattning : Ekofeminism figurerar i både politiska och filosofiska sammanhang och är en ideologi som kombinerar feminism med miljöpolitik. Den bygger sin ideologi på att motarbeta ett patriarkalt förtryck mot både kvinnor och natur och säger att detta förtryck härrör från en historisk föreställning om kvinnan som stående närmare naturen. LÄS MER