Sökning: "Eva"

Visar resultat 1 - 5 av 2244 uppsatser innehållade ordet Eva.

 1. 1. Vad i Väst är bäst? -En studie om SVT Västs bevakning av kommuner i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adelina Thim; Eva Schönholzer; [2021-02-05]
  Nyckelord :vita fläckar; lokaljournalistik; public service; nyhetsurval; nyhetsvärdering; gestaltning; Lokala Nyheter Väst; white spots; local journalism; public service; news selection; news evaluation; framing; Lokala Nyheter Väst;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how Sveriges Television, specifically Lokala NyheterVäst, is distributing its news between the 49 different municipalities in the Västra Götalandcounty in terms of frequency, which subjects are covered in the news and how these subjectsare presented or framed.The mission of Swedish public service is to have a broad supply of news that reflects theentire country and all its municipalities. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vara vakna under operation : - En metasyntes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Eva Sofie Jansson; Sandra Franklin; [2021]
  Nyckelord :Vaken; regional anestesi; operation; upplevelser och patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens perioperativa omvårdnad där målet är att utföra individanpassad och professionell vård på en personcentrerad nivå. Den dagkirurgiska och den polikliniska verksamheten ökar i takt med att vården utvecklas vilket innebär att allt fler patienter opereras under regional anestesi idag. LÄS MER

 3. 3. Who's there? : monologues on painting, indexicality and perception. A thinking process.

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Eva Spikbacka; [2021]
  Nyckelord :art; painting; contemporary; perception; labour; aesthetics; the sublime; Immanuel Kant; Rudolf Otto; ugliness; indexicality;

  Sammanfattning : What we encounter in painting is not so much the authentically revealed self of the painter, but rather signs that insinuate that this absent self is somewhat present in it. /Isabelle Graw/ So, then what is a painting? Perhaps it is all about time, a certain amount of time in the constant murmuring stream of consciousness and the unconscious. LÄS MER

 4. 4. Övergången från yrkesliv till pensionärsliv : En intervjustudie om tiden före, själva övergången & tiden efter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maja Persson; Eva-Lena Källman; [2021]
  Nyckelord :Pensionering; pensionärer; välbefinnande; åldrande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur pensionärer upplever övergången från yrkesliv till pensionering i allmänhet, och tiden efter pensioneringen i synnerhet. Därigenom var en förhoppning att kunna bidra med kunskap om vad som är betydelsefullt för pensionärernas välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Stickering of Food Products at IKEA – Improving a Process Through Learning from Others

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :John Nyqvist; Victoria Vernet; [2021]
  Nyckelord :Stickering; labelling; packaging information requirements; food supply chain; process maturity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Stickering of Food Products at IKEA–Improving a Process Through Learning from Others; Increasing process maturity to ensure future performance Authors: John Nyqvist and Victoria Vernet Supervisors: Eva Berg, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: Stickering has been used at IKEA for a long time to create compliant food products on markets where volumes are too low. Low volumes make it economically challenging to create compliant artworks and to produce large enough batches to meet cost requirements. LÄS MER