Sökning: "effective leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden effective leadership.

 1. 1. En destination - ett enhetligt varumärke : En studie om hur aktörer i Kalmar samarbetar för att skapa ett enhetligt destinationsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amber Askling Bjurgert; Malin Eliasson; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Destination management organisation; DMO-leadership networks; branding; destination image; brand identity; destination marketing; experiencescape; multi-actorperpsective; cooperation.; Destination management organisation; DMO-ledarskapsnätverk; branding; destination image; brand identity; destinationsmarknadsföring; experiencescape; multi-aktörsperspektiv; samarbete.;

  Sammanfattning : Skapandet av en destinations image och varumärke är idag en effektiv positioneringsstrategi. Destinationer lägger fokus på att skapa en attraktiv destination och därmed leverera ett värde till besökaren. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 3. 3. Leadership Competencies Development through Game-Based Learning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marina Covalciuc; Gautier Kerleguer; [2019]
  Nyckelord :Leadership competencies; Game-based learning; Conceptual research; educational game; leadership development; competency measurement; strategic thinking;

  Sammanfattning : In contemporary world, there is a constant need for leadership development. Technological advancements, excessive uncertainty and severe hostility on one hand and high expectations from subordinates, pressure from stakeholders on another hand force leaders to develop more skills and competencies in order to succeed. LÄS MER

 4. 4. Learning enablers or strategy makers? : Senior executive leadership in knowledge management processes and activities

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Michael Hårdstål; [2019]
  Nyckelord :knowledge management; leadership; strategy; knowledge sharing;

  Sammanfattning : Senior executives occupy central positions within organizations, and as such their leadership has significant impact on the outcomes of their companies, which is linked to the strategic fit between the knowledge management strategy, intellectual capital and the organizational culture. The purpose of this study is therefore to increase the understanding of how senior executives and their leadership in knowledge intense firms influence knowledge management processes and activities within their organizations. LÄS MER

 5. 5. The Meeting of Cultures : Effective Leadership in Multicultural Organisations

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Haile; Ebrima Jabang; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Culture; Sub-Saharan Africa; Sweden; SME; GLOBE; Adaptation; Transformation;

  Sammanfattning : Globalisation has simplified the internationalisation process for companies, and are today not only constrained to multinational companies, as SMEs (small and medium-sized enterprises) are entering global markets in order to attain a sustainable competitive advantage. As a result, more Swedish SMEs are now operating abroad, and SSA (sub-Saharan Africa) is a region that has shown great potential. LÄS MER