Sökning: "förbättringsarbete i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete i vården.

 1. 1. Att förändra ett mikrosystem med hjälp av patientkontrollerad sedering : Studie angående medarbetares erfarenheter av systematiskt förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd; Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Ann-Helene Trofast; [2021]
  Nyckelord :gynaecological interventions; interprofessional collaboration; person-centered care; sedation; systematic quality improvement; gynekologiska interventioner; interprofessionellt samarbete; personcentrerad vård; sedering; systematiskt förbättringsarbete;

  Sammanfattning : I dagens samhälle vill människor bli delaktiga och få medbestämmande. Personcentrerad vård medför att sjukvårdens strävar efter att patienten involveras och vården anpassas efter dennes behov och förutsättningar. På så sätt blir vården mer jämlik och kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av utskrivning från kirurgisk vårdavdelning : En intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Hanna Hassel; Emma Petersson; [2021]
  Nyckelord :Surgical care; person-centred care; interviews; discharge information.; Kirurgisk vård; personcentrerad vård; intervjuer; utskrivningsinformation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Tidigare studier visar att patienter upplever att de inte får tillräckligt med information vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning vilket påverkar patientens återhämtning i hemmet. Bristande utskrivningsinformation leder till otrygghet och ger upphov till onödigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av omvårdnad på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fannie Källman; Cajsa Väring; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; Experience; Nursing care; Patient perspective; Person-centered care.; Akutmottagning; Omvårdnad; Patienters perspektiv; Personcentrerad vård; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till akutmottagningen kommer patienter som är i behov av akut vård. Det är en enhet med hög omsättning av patienter där det förekommer ett högt tempo med snabba beslut och åtgärder. Vårdpersonal undersöker patienter och genom triagering kan vårdbehov fastställas och eventuell behandling inledas. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnad för förbättrad livskvalité vid eksem: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Carolin Rogberg; Ulrica Wirén; [2021]
  Nyckelord :Eczema; Health care; Literature Review; Nurse care; Quality of Life; Eksem; Litteraturöversikt; Livskvalité; Omvårdnad; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eksem är en vanlig hudsjukdom och ofta ett kroniskt tillstånd som påverkar mer än bara huden. Sömnsvårigheter, klåda och torr hud är symtom av eksem och dessa påverkar patientens livskvalité. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av hur omvårdnaden påverkas av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Fridsäll; Anna Järbur; [2020-08-06]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; patientsäkerhet; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att lindra lidande, förebyggasjukdom, främja och återställa hälsa, detta med fokus på att ge god omvårdnad. Högarbetsbelastning och brist på resurser har påverkat sjuksköterskan och arbetsrelaterad stressanses vara något som drabbar hälso- och sjukvården dagligen. LÄS MER