Sökning: "flyktingkvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet flyktingkvinnor.

 1. 1. Hinder och begränsningar för flyktingkvinnor i Sverige att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR): En kvalitativ undersökning om flyktingkvinnors barriärer till SRHR-vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadia Lazaroo; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; refugee women; Sweden; healthcare; gender;

  Sammanfattning : Health is a universal human right which includes ones sexual and reproductive health and rights (SRHR). It is covered in the UN’s Sustainable Development Goals as a vital part for women’s health, yet for many women these rights are not followed through. This is highlighted as a result of gender inequality. LÄS MER

 2. 2. Att söka säkerhet i flyktens fasor : en kvalitativ innehållsanalys av rapporteringen kring flyktingkvinnors säkerhet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melissa Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :refugee; gender; EU security; våld; kvinnor; flykting; migration; säkerhet; genus; women; violence; EU; Mänskliga rättigheter; Human rights; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar två aktuella ämnen: flyktingkvinnors säkerhetssituation i Europa samt EU:s nya flyktingdirektiv. Den övergripande frågeställningen syftar till att skapa en förståelse för hur kvinnors säkerhets- och trygghetskänslor påverkas under flykten, samt hur detta kan betraktas som ett genusrelaterat problem. LÄS MER

 3. 3. När kunskap inte räcker. Kommunikationssvårigheter för somaliska flyktingkvinnor i mötet med den svenska mödrahälsovården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2016-01-22]
  Nyckelord :female refugees; communication; pregnancy care;

  Sammanfattning : Att arbeta med nykomna flyktingkvinnor ställer stora krav på barnmorskans kompetens. Språkbarriärer och kulturskillnader kan göra det svårt att nå kvinnan. Flyktingkvinnor och speciellt kvinnor från Afrika söder om Sahara har en högre andel komplicerade graviditeter och sämre perinatalt utfall i jämförelse med svenska kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Effekter på palestinska kvinnors hälsa av att leva som flykting och under ockupation : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elisabeth Lundholm; [2016]
  Nyckelord :Palestinian; refugee-women; health; occupied Palestinian Territories; Lebanon; Palestinier; flyktingkvinnor; hälsa; ockuperade Palestinska territoriet; Libanon;

  Sammanfattning : Introduction: It’s estimated to be 4 573 185 Palestinians living as refugees 2014, since the start of the Israel-Palestine conflict in 1948. The third generation of Palestinians live without recognized citizenship and lack essential fundaments to achieve good health. LÄS MER

 5. 5. En för alla, alla för en! : Samverkan kring flyktingars kompetens

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Katja Virtanen; [2012]
  Nyckelord :Nyanlända flyktingar; kompetens; svenska arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : Undersökningen belyser de metoder som kommunerna i Nordost (Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd och Vallentuna) i Stockholms län använder sig av i analysering av flyktingars kompetens. Genom ett samarbete i kommunerna är ambitionen att förkorta perioden för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden. LÄS MER