Sökning: "framgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet framgångar.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 3. 3. Högerpopulismen i brukssamhället : En studie av den moderna politiska utvecklingen i Bergslagens kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lundberg; [2021]
  Nyckelord :brukssamhälle; bruksanda; högerpopulism; Bergslagen; socialt kapital; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Högerpopulismens framväxt står i centrum för otaliga statsvetenskapliga analyser där många möjliga orsakssamband bakom utvecklingen har föreslagits. I denna uppsats tar jag fasta på ett fåtal av dessa, och försöker även att föra fram nya förklaringsmodeller. LÄS MER

 4. 4. BARNKONVENTIONEN I PRAKTIKEN : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och tankar gällande sitt arbete med barns rättigheter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Klemets; [2021]
  Nyckelord :Implementering; Barnkonventionen; Socialtjänsten; Barns rättigheter; Handlingsutrymme; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka erfarenheter och tankar socialsekreterare har gällande sitt arbete med barns rättigheter sedan barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. Studien baseras på tidigare forskning om barnkonventionen, barns rättigheter och inkorporering av konventionen i lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Machine-Learning for Lattice Models in and out of Equilibrium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johannes Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Machine-learning methods have in recent years seen a great deal of use in condensed matter physics. In this thesis we apply such methods, specifically machine-learning with artificial neural networks, to the equilibrium and non-equilibrium description of the Hubbard and Hubbard-Holstein models. LÄS MER