Sökning: "funktionsträd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet funktionsträd.

 1. 1. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 2. 2. UTVECKLING AV EXKLUSIV KLÄDKAMMARE OCH FÖRVARINGSLÖSNING FÖR PRIVATHEM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Matilda Kälström; [2015]
  Nyckelord :Tibrokök; walk-in-closet; förvaring; kansei; kansei engineering;

  Sammanfattning : Designingenjörsstudenten Matilda Kälström har på Tibroköks uppdrag utvecklat ett sortiment för walk-in-closets där målgruppen för projektet är företagets befintliga kundkrets. Under projektets gång har en grundläggande förstudie gjorts för att bland annat ta reda på projektets förutsättningar, kartlägga konkurrenter och ta reda på vad kunder har för krav och önskemål. LÄS MER