Sökning: "genus fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden genus fenomenologi.

 1. 1. Det hänger på håret! : Maskulina gestaltningar i Stockholms raksalonger

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Sandra Stjernfeldt; [2019]
  Nyckelord :Barbershop; beard; masculinities; gender performativity; queer phenomenology; nostalgia; assemblage; Barbershop; skägg; maskuliniteter; performativt genus; queer fenomenologi; nostalgi; assemblage;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan hår, kön, kropp och rum. Specifikt undersöks hur relationen mellan maskulinitet och hår i form av skägg framträder på tre raksalonger i Stockholm våren 2019. Detta analyseras främst med Sara Ahmeds (2006) begrepp orienteringar och linjer, som beskriver hur vi kroppsligt erfar omvärlden. LÄS MER

 2. 2. "Muskeljazz... stökigt, snabbt och svårt" : En kvalitativ undersökning av jazzmusikers erfarenheter av jazzkultur utifrån ett feministiskt, fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marcus Öhman; [2019]
  Nyckelord :Feministisk fenomenologi; Sara Ahmed; Iris Young; normer; genus; jazzkultur; instrument; hierarkier i musikvärlden;

  Sammanfattning : This thesis explores how jazz musicians in Sweden experience jazz culture in terms of hierarchies and structures of power through a feminist phenomenological perspective. Through qualitative interviews with four jazz musicians with experience of attending different music colleges in Sweden, I explore their experiences of jazz culture in general, as well as specific contexts which are common within the culture. LÄS MER

 3. 3. Göra, inte känna : En fenomenologisk studie om mäns upplevelser av maskulinitet

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Adam Hallin; Evelina Fritzsson; [2018]
  Nyckelord :maskulinitet; genus; fenomenologi; livsvärld; manlighet; mansnorm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Bara för att jag är kriminell, är jag ändå en människa" : En studie om hur män och kvinnor som har begått brott upplever att de bemöts av myndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Therése Lövgren; Agnes Kaller; [2018]
  Nyckelord :Phenomenology; stereotypical beliefs; gender theory; stigma; criminality; treatment; Fenomenologi; stereotypa föreställningar; genusteori; stigma; brottslighet; bemötande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to, with a phenomenological approach, investigate how men and women who have committed crimes are being treated by relevant authorities. Four qualitative interviews were conducted and analyzed. LÄS MER

 5. 5. "KANSKE INTE JAG" : Mäns syn på destruktiva maskulinitetsnormer och arbete för jämställdhet mellan könen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Maria Engström; [2018]
  Nyckelord :Destruktiva maskulinitetsnormer; maskulinitet; jämställdhet; män; män mot maskulinitetsnormer; genus; fenomenologi; narrativanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER