Sökning: "inter-team coordination"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inter-team coordination.

 1. 1. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 2. 2. The big picture in an agile world - A qualitative study on coordination in a large scale agile context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Rezaee; Elin Klasson; [2020-06-22]
  Nyckelord :Agile; Agile Release Trains; System Teams; Coordination; Relational coordination theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER