Sökning: "jämlikhet inom skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden jämlikhet inom skolan.

 1. 1. Viljan att veta elevers etiska värderingar : Etikämnet inom religionskunskapen ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Lindquist; [2024]
  Nyckelord :Etik; moral; religionskunskap; Foucault; makt; elev; idealelev; mångkultur; skola;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från min långvariga och stora tilltro till etik och etikämnet inom skolans religionsundervisning. Jag har länge målat upp en romantisk bild av etik som lösning på de flesta, av mig, upplevda problemen i skolan och samhället. LÄS MER

 2. 2. Exploring Swedish Values : A Comparative Study of Perspectives among International and Swedish Students in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elise Johansson; [2023]
  Nyckelord :Swedish values; nation branding; public diplomacy; soft power; intercultural communication; Swedish Institute; Svenska värderingar; nation branding; offentlig diplomati; mjuk makt; interkulturell kommunikation; Svenska institutet;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish values from the perspectives of international and Swedish students residing in Sweden, with the collaboration of the Swedish Institute—a public agency focused on enhancing Sweden’s global image and attractiveness to researchers, students, and talents. The research explores the field of nation branding, public diplomacy, and soft power. LÄS MER

 3. 3. Tidig tillgång till digitalt kapital; nyckel till framgång : Om teknikelevers möte med tillämpning av digitala verktyg i teknikundervisningen

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mahshid Khalaj Motlagh; [2023]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; social capital; cultural capital; habitus; social practice; digital capital; digital in equality; the technology program; technology students; Technology 1; SolidWorks; digital tool.; Pierre Bourdieu; socialt kapital; kulturellt kapital; habitus; social praktik; digitalt kapital; digitalt o jämlikhet; teknikprogrammet; teknikelever; Teknik 1; SolidWorks; digitalt verktyg.;

  Sammanfattning : Med bakgrund i hur samhällets digitalisering präglar utbildningsväsendet, som i sin tur påverkar skolans teknikundervisning, behandlar det här examensarbetet teknikelevers habitus och strategier som tar sig uttryck i deras möte med användning av digitala verktyg som tillämpas i teknikundervisningen. Inspiration tas från sociologen Pierre Bourdieus teorier om olika kapitalformer och strategier. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet och jämlikhet i socialdemokratisk skolpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Lindgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom välfärdsforskning har en inneboende spänning identifierats mellan valfrihet och jämlikhet som bör uppmärksammas politiskt. Socialdemokraternas syn på valfrihet och jämlikhet i skolan är dock oklar, både under 1990-talet och idag. LÄS MER

 5. 5. Min historia är också din historia : Interkulturella perspektiv i den mångkulturella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jona Karam; [2021]
  Nyckelord :Interkulturell; interkulturell kompetens; mångkulturell; identitet; historieundervisning; historiedidaktik; historiemedvetande; historiebruk; historiekultur; etnicitet;

  Sammanfattning : Skolverksamheterna i Sverige är en spegling av samhället där sociala och kulturella möten frodas och ska hjälpa elever att utveckla förståelsen för en kulturell mångfald i en globaliserad värld. Historieundervisningen ska bidra till att elever får förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadsätt. LÄS MER