Sökning: "johan karlsson borås"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden johan karlsson borås.

 1. 1. Omhändertagandet av patienter med misstänkta ryggmärgsskador utifrån ambulanspersonalens perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mattias Karlsson; Johan Schagerström; [2017]
  Nyckelord :ryggmärgsskada; ambulanspersonal; immobilisering; trauma; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omhändertagandet av en patient med misstänkt ryggmärgsskada är komplext och ställer höga krav på kompentensen hos ambulanspersonalen. Ambulanspersonalens riktlinjer vid misstanke om en instabil ryggmärgsskada är idag att immobilisera den drabbade i ett neutralt ryggläge. LÄS MER

 2. 2. Du är vad du exponerar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victoria Thorn; Johan Karlsson; Mikaela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Personal branding; branding; social media; recruitment; image; Personligt varumärke; varumärke; sociala medier; rekrytering; image;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är internet en stor del av vår vardag och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad. Aldrig någonsin har det varit viktigare med ett starkt personligt varumärke därför gäller det att vara medveten om hur vi uppfattas på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av byggnadsinformationsmodeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Mahamed Ahmed; [2016]
  Nyckelord :BIM; VDC; Quality assurance; IFC; Solibri; Open standards; BIM; VDC; kvalitetssäkring; IFC; Solibri; öppna standarder;

  Sammanfattning : Samtidigt som konkurransen i byggbranschen idag är hög har kraven på kvalité och effektivitet från samhället ökat. Däremot har många av de frågor som rör hanteringen av digitala handlingar och digitala leveranser inte behandlats på det sätt som krävs för att få en standardiserad arbetsprocess. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans roll vid traumaomhändertagande : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Magnus Karlsson; Johan Källberg; [2012]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterskan; trauma; traumateam; omhändertagande; lidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Trauma är idag den vanligaste dödsorsaken för människor under 45 års ålder och innebär en skada på vävnader och organ till följd av en olycka. Inom svensk traumasjukvård arbetar läkare och sjuksköterskor efter ett strukturerat arbetssätt, ATLS-konceptet, i det initiala traumaomhändertagandet. LÄS MER

 5. 5. Astma- ett hinder för fysisk aktivitet och upplevelse av hälsa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mattias Karlsson; Johan Schagerström; [2012]
  Nyckelord :astma; fysisk aktivitet; information; upplevd hälsa; kunskap; träning; begränsningar;

  Sammanfattning : Astma är en kronisk luftvägssjukdom som runt 235 miljoner människor världen över lider av. Det pågår idag mycket forskning kring astma men fortfarande har man inte lokaliserat de bakomliggande faktorerna som orsakar sjukdomen. LÄS MER