Sökning: "kärlek normer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kärlek normer.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Lindén; Molly Svensson; [2020]
  Nyckelord :romantisk tinderdejting; Tinder; relationsskapande; digital dejting; The app generation; flytande kärlek; kärlekssmärta; romantiska avvisanden; modernitet; romantic tinder-dating; digital dating; relationship building; liquid love; heartbreak; romantic rejections; modernity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lesbiskt föräldraskap och bevarad heteronormativitet - En undersökning som med hjälp av den heteronormativa matrisen analyserar hur staten upprätthåller heteronormativitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Carling; [2019]
  Nyckelord :Lesbisk; rättigheter; assisterad befruktning; föräldraskap; staten; lagar; styrningsmekanismer; heteronormativitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras den heteronormativa matrisen, en teori som är baserad på Judith Butlers heterosexuella matris och tidigare studier på heteronormativitet. Den framtagna heteronormativa matrisen bygger på normer om tvåsamhet, kärlek och reproduktion, och är utgångspunkten i uppsatsen för att diskutera heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. Genus & identitet i romanen Björnstad : En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Adriansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; identitet; didaktik; svenskämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Hårda män och mjuka kvinnor? -En analys om hur manlig och kvinnlig homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Harsbo; [2019]
  Nyckelord :Representation; identitet; kvinnlig homosexualitet; manlig homosexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras säsong 1 och 2 av den svenska TV-serien Vår tid är nu, utgiven 2017 respektive 2018. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma och problematisera hur den manliga och den kvinnliga homosexualiteten framställs i TV-serien, och se om det finns samband med rådande normer kring sexualitet och genus. LÄS MER