Sökning: "kärlek normer"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kärlek normer.

 1. 1. Genus & identitet i romanen Björnstad : En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Adriansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; identitet; didaktik; svenskämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Hårda män och mjuka kvinnor? -En analys om hur manlig och kvinnlig homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Harsbo; [2019]
  Nyckelord :Representation; identitet; kvinnlig homosexualitet; manlig homosexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras säsong 1 och 2 av den svenska TV-serien Vår tid är nu, utgiven 2017 respektive 2018. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma och problematisera hur den manliga och den kvinnliga homosexualiteten framställs i TV-serien, och se om det finns samband med rådande normer kring sexualitet och genus. LÄS MER

 3. 3. Beyond romantic love – an analysis of how the dilemma of closeness vs. autonomy is handled in relationship anarchy discourse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ricardo Guillén; [2019]
  Nyckelord :relationship anarchy; paradigm; discourse analysis; love; closeness; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, romantic love has been problematized and questioned by sociologists and activists. Part of this questioning comes from relationship anarchy, a phenomenon which can be described partly as a critical school of social philosophy, partly as a comparably small-sized social movement. LÄS MER

 4. 4. Finns det ej någon tjej till mig? : kontaktannonser i tidningen Land 1979-2019

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Hedelin; [2019]
  Nyckelord :kontaktannonser; idealbilder; normer; tidningen Land; kärlek;

  Sammanfattning : Jag har undersökt kärlekssökande på landsbygden genom att studera 605 kontaktannonser i tidningen Land. Studien omfattar perioden mellan 1979 till 2019 vilket har varit en tid av stora förändringar på landsbygden. Inte minst har lantbrukarna blivit färre. LÄS MER

 5. 5. “Jag säger det bara när det verkligen behövs” : En intervjustudie om att hantera sin ADHD-diagnos i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Johannesson; Daniel Heikki; [2018]
  Nyckelord :ADHD; stigma; sociala sammanhang; diagnos; normer; hantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur individer med ADHD-diagnos hanterar sin diagnos i olika sociala sammanhang och därmed utöka den redan begränsade forskningen på hur individer med ADHD-diagnos själv upplever sin diagnos i en social kontext. Närmare bestämt ämnar studien att undersöka om individer med diagnosen upplever att de döljer sin diagnos. LÄS MER