Sökning: "kina trender"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kina trender.

 1. 1. När stormakter spelar dragspel : Ett geopolitiskt perspektiv på säkerhetspolitisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Thomas Midelf; Jenni Almlöf Letto; [2020]
  Nyckelord :Communication; Geopolitics; Security policy; Superpower; Geopolitik; Kommunikation; Stormakt; Säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : En ny geopolitisk våg kan skönjas, Europeiska unionen vill stärka sin geopolitiska makt och små stater som Sverige, Norge och Finland påtalar vikten av samarbete kopplat mot bakgrund av den försämrade säkerhetssituationen. Ett antal händelser visar på detta; den ryska annekteringen av Krim 2014, ökad rysk militär närvaro och styrkeprojektion i olika länders närområden samt geopolitiska infrastrukturprojekt syftandes till maktutövning där Kina är en framträdande aktör. LÄS MER

 2. 2. Global scale patterns and trends in tropospheric NO2 concentrations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Klingmyr; [2019]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; GIS; Nitrogen dioxide; NO2; Remote sensing; OMI; Spatial patterns; Temporal trends; DBEST; Polytrend; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nitrogen dioxide (NO2) is an important air pollutant with both environmental and epidemiological effects. The main aim of this thesis is to explore spatial patterns and temporal trends of tropospheric NO2 concentrations globally using data from the OMI instrument aboard NASA’s Aura spacecraft. LÄS MER

 3. 3. Grundämnessammansättning i lössjordar på norra halvklotet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Oskar; [2017]
  Nyckelord :dust; loess; geochemistry; handheld XRF; Greenland; stoft; lössjord; geokemi; handhållen XRF; Grönland;

  Sammanfattning : The content of atmospheric dust in ice cores from Greenland varies with changes in climate, but the exact relationship is yet unknown. To determine this correlation, the source of the Greenland dust must be known. There are several hypotheses on the location of the source, but no current methods have been sufficient in determining the exact origin. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av golvkonsol för elbil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anna Lundberg; Martina Oldenburg; [2017]
  Nyckelord :electric car; car interior; floor console; china; elbil; bilinteriör; golvkonsol; kina;

  Sammanfattning : Ett produktutvecklingsprojekt har utförts på Högskolan i Skövde under våren 2017 i samverkan med företaget China Euro Vehicle Technology AB (CEVT). CEVT arbetar med forskning och utveckling inom bilindustrin och ägs av Geely Auto. LÄS MER

 5. 5. Peptider som läkemedel - en marknads- och trendanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elina Annala; Matilda Brink; Simon Ekdahl; Sofia Iggström; Felicia Mejáre; Ebba Spetsare; [2017]
  Nyckelord :Läkemedel; peptider; peptid; peptidbaserat; läkemedelsmarknaden; läkemedelsbranschen; marknadsanalys; marknad; trender; trendanalys; CRO; CMO; CDMO; Sverige; USA; Nederländerna; Schweiz; Storbritannien; Frankrike; Kina; Indien; Nya Zeeland; Australien;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att ge en overskådlig bild av den aktuella peptidbaseradelläkemedelsmarknaden. Från en i rapporten definierad marknad har primärdata kring etablerade företag på marknaden, samt peptidbaserade läkemedel till försäjning på marknaden, sammanställts. LÄS MER