Sökning: "kina trender"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kina trender.

 1. 1. Grundämnessammansättning i lössjordar på norra halvklotet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Oskar; [2017]
  Nyckelord :dust; loess; geochemistry; handheld XRF; Greenland; stoft; lössjord; geokemi; handhållen XRF; Grönland;

  Sammanfattning : The content of atmospheric dust in ice cores from Greenland varies with changes in climate, but the exact relationship is yet unknown. To determine this correlation, the source of the Greenland dust must be known. There are several hypotheses on the location of the source, but no current methods have been sufficient in determining the exact origin. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av golvkonsol för elbil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anna Lundberg; Martina Oldenburg; [2017]
  Nyckelord :electric car; car interior; floor console; china; elbil; bilinteriör; golvkonsol; kina;

  Sammanfattning : Ett produktutvecklingsprojekt har utförts på Högskolan i Skövde under våren 2017 i samverkan med företaget China Euro Vehicle Technology AB (CEVT). CEVT arbetar med forskning och utveckling inom bilindustrin och ägs av Geely Auto. LÄS MER

 3. 3. Peptider som läkemedel - en marknads- och trendanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elina Annala; Matilda Brink; Simon Ekdahl; Sofia Iggström; Felicia Mejáre; Ebba Spetsare; [2017]
  Nyckelord :Läkemedel; peptider; peptid; peptidbaserat; läkemedelsmarknaden; läkemedelsbranschen; marknadsanalys; marknad; trender; trendanalys; CRO; CMO; CDMO; Sverige; USA; Nederländerna; Schweiz; Storbritannien; Frankrike; Kina; Indien; Nya Zeeland; Australien;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att ge en overskådlig bild av den aktuella peptidbaseradelläkemedelsmarknaden. Från en i rapporten definierad marknad har primärdata kring etablerade företag på marknaden, samt peptidbaserade läkemedel till försäjning på marknaden, sammanställts. LÄS MER

 4. 4. Long-haulage transport in China : A mapping of segments, needs and future trends for semi-trailers

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Fredrik Tengdelius; [2012]
  Nyckelord :Semi-trailer; optimization; transport industry; China; legislations; Semi-trailer; optimering; transportindustri; Kina; lagkrav;

  Sammanfattning : This report describes the Chinese truck transport industry; how companies in that industry manage their businesses and the problems they face regarding how they can conduct their long-haulage transport business as efficiently as possible.The method used in this thesis is a qualitative approach where data mainly have been collected through interviews with transport companies. LÄS MER

 5. 5. Japanese Offshore Outsourcing Trends : And a comparison with Swedish lean companies

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Asklund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser redogöra för Japanska företags offshore outsourcing trender. Först presenteras för läsaren en grundläggande genomgång av lean production följt av andra begrepp som är viktiga för att kunna förstå japansk outsourcing, såsomkeiretsu, kaizen och risk reduction (riskminimering), men även hur den japanska marknaden upplever varor tillverkade i Japan jämfört med varor tillverkade i andra länder. LÄS MER