Sökning: "kommunalt ekonomiskt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kommunalt ekonomiskt stöd.

 1. 1. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2018]
  Nyckelord :Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Sammanfattning : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. LÄS MER

 2. 2. Konsten att odla konst och kultur genom stads- och samhällsplanering : en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cultural infrastructure; Sustainable development; Complexity theory; Art and Culture; Regional planning; Urban planning; Kulturell infrastruktur; Hållbar utveckling; Komplexitetsteorin; Konst och kultur; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att kulturens roll för hållbar utveckling erkänts av många inom såväl akademien som planeringsbranschen, är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur - kulturell infrastruktur – bristfällig och ibland helt utebliven i Sverige idag. Syftet med studien är därför att utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kommunen, idrottsrörelsen och det sociala kapitalet : Östersunds kommuns samröre med IFK Östersund 1965–1978

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffansson Per; [2018]
  Nyckelord :historia; socialt kapital; idrottsrörelsen; kommunalt ekonomiskt stöd; välfärdssamhället; föreningsliv;

  Sammanfattning : The Swedish model was constructed on the idea of corporatism. In the welfare state that the social democratic government where building, the sport movement played a considerable part. Through sport the citizens, in their leisure, where fostered for their role as good, productive members of the community. LÄS MER

 4. 4. Ideella utförare av kommunal verksamhet : Om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och samverkan med ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Grann; Therese Larsson; [2016]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommunalt ansvar; ideella organisationer; civilsamhället;

  Sammanfattning : Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att dess invånare får det stöd och den hjälp som behövs. I socialtjänstlagens femte kapitel har lagstiftaren valt att uppmärksamma särskilda grupper som kan vara i behov av insatser från socialtjänsten och brottsoffer är en av dessa grupper. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassning i Nacka kommun : En fråga om prioritering, kunskap och samarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Mats Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Klimatförändring; klimatanpassning; intervjuundersökning; organisation; ansvarsfördelning; kommunal förvaltning; ekonomi;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt från förväntade globala klimatförändringar har jag valt att behandla hur Nacka kommun påverkas och på vilket sätt man försöker anpassa sig till de negativa effekter som kan uppstå. Mitt arbete fokuserar på verkningar som särskilt följer av förhöjda vattennivåer orsakade av ökad nederbörd och höjda havsnivåer. LÄS MER