Sökning: "konfucianism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet konfucianism.

 1. 1. ÖST MÖTER VÄST En kvalitativ studie om kinesiska invandrarföräldrars förväntningar på svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ching-Pei Chen; Zhenzhen Fang; [2019-05-07]
  Nyckelord :Kinesiska invandrarföräldrar; förväntningar; symbolisk interaktionism; interkulturell kompetens; konfucianism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera kinesiskainvandrarföräldrars förväntningar och förtroende för den svenska skolan.Teori: Symbolisk interaktionism används som ett analysredskap att hjälpa oss att förstå ochförklara mänkliga beteende och känslor. LÄS MER

 2. 2. The "Baby box", an issue or solution to child abandonment in South Korea

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

  Författare :Isabella Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :South Korea; Baby box; Single mother; Adoption; Confucianism; Sydkorea; Bebislucka; Ensamståendemödrar; Adoption; Konfucianism;

  Sammanfattning : A few years ago South Korea got a lot of attention from abroad. The phenomenon called “Baby box” emerged in modern society and gave mothers a place to abandon their baby in a safe environment. LÄS MER

 3. 3. Kommunismens himmelska mandat : Juche som en symbios av marxism-leninism, nationalism och konfucianism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alexander Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a hermeneutic reading and analysis of the swedish translation of a selection of Kim il Sungs political writings (jucheidén och dess lysande segrar, 1975). The book consists primarily of impairments of speeches and interviews that Kim participated in or held between 1965-1972. LÄS MER

 4. 4. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Edström; [2018]
  Nyckelord :North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Först bugar vi, sedan krigar vi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sandra Henningsson; Agnes Andrén; [2013]
  Nyckelord :Kultur; Sydkorea; Konfucianism; Kommunikation; Communities; Marknadsföring;

  Sammanfattning : När företag ska marknadsföra sig i ett land med en skild kultur kan det utvecklas till enkomplex process om de inte är bekanta och har förståelse för den andra kulturen. Sydkoreahar länge sammankopplats med Koreakriget och Nordkoreas maktspel och har betraktas iskuggan av dess historia. LÄS MER