Sökning: "konst utställning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden konst utställning.

 1. 1. Samiska ceremonitrummors inre och yttre värld : En studie av två goavdát och deras museala representation

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Maria Nordvall; [2017]
  Nyckelord :goavdát; goavddis; samisk; kultur; konst; ceremonitrummor; trummor; kolonialism; Nordiska museet; Àjtte; museum; utställning;

  Sammanfattning : This essay examines the represention of sami drums (goavdát) at museums in Sweden. I performed a case study of two exhibitions at different museums, focusing especially on one drum in each. The museums consisted of Nordiska museet in Stockholm and Ájtte – Swedish mountain and sami museum in Jokkmokk. LÄS MER

 2. 2. Burning Beauty & Konstkritiken : David LaChapelle på Fotografiska museet 2012-2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Ida Heberlein; [2014]
  Nyckelord :Burning Beauty; David LaChapelle; Forografiska museet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att analysera hur svensk dagspress framställer Fotografiska museets utställning Burning Beauty med fotografier av David LaChapelle genom hur konstkritikerna framställer konsten och konstnären som person. Undersökningsmaterialet består av artiklar, konst- och kulturtidskrifter, nättidskrifter och radioreportage i Sverige under eller inför utställningen. LÄS MER

 3. 3. Att förmedla är en konst : ett museologiskt perspektiv på nutida förmedling av antiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ruby Videla; [2014]
  Nyckelord :Antiquity; museum; museology; art history; exhibition; cultural history; exhibitions; exhibitions techniques; ancient sculptures; contemporary society; Mediterranean museum; Lund university historical museum and Gustav III: s museum of antiquity. Antiken; museologi; konsthistoria; utställning; kulturhistoria; utställningar; utställningsteknik; antikens skulpturer; samtida samhällen; Medelhavsmuseet; Lunds universitets historiska museum och Gustav III:s antikmuseum.; Cultural Sciences; Arts and Architecture; History and Archaeology;

  Sammanfattning : During museum visits, I have reacted upon how antiquity is displayed in museums and how the mediation of antiquity’s cultural history often is absent. The display technique and the selection of the displayed materials enhance an arts historical perspective of the past. LÄS MER

 4. 4. Konstmuseum i Uppsala

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Lagnefeldt; [2014]
  Nyckelord :Degree Projekt; Art; Museum; Landscape; Wood; Uppsala;

  Sammanfattning : Ett konstmuseum på 3000 m² i Uppsala vid Fyrisån. En utmejsling i det kulturella och historiska stadslandskapet i Uppsala där besökaren kan vandra längs museumet alla tider på dygnet. LÄS MER

 5. 5. Föreningen Svenska Konstnärinnor och de svenska Matisseeleverna : En historiografisk och genusteoretisk studie av ett föregivet orsakssamband i konsthistorien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emelie Bergslätt; [2014]
  Nyckelord :Föreningen Svenska Konstnärinnor; De unga; Henri Matisse; Matisse students; Académie Matisse; Griselda Pollock; Föreningen Svenska Konstnärinnor; De unga; Henri Matisse; Matisseelever; Académie Matisse; Griselda Pollock;

  Sammanfattning : Jag har studerat grunden till Föreningen Svenska Konstnärinnors bildande för att undersöka ifall antagandet att föreningen instiftades som en reaktion mot den manliga konstnärsgruppen De unga och deras första utställning på Hallins konsthandel 1909 stämmer. Jag har vidare undersökt ifall det finns något samband mellan grundandet av föreningen och de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga. LÄS MER