Sökning: "kulturella särdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kulturella särdrag.

 1. 1. Victoria's Secret vs Savage x Fenty – Hur märkeskultur uttrycks genom semiotiska tecken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lena Quach; [2020]
  Nyckelord :representation; genus; klass; märkeskultur; Victoria s Secret; Savage x Fenty; femvertising; CSR; marknadsföring; Instagram; Semiotik; visual pleasure; male gaze;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag på utdrag av Victoria’s Secrets och Savage x Fentys bildflöden på Instagram, för att med hjälp av en semiotisk analys se hur de representerar kvinnlighet som en del av deras marknadsföring. Syftet är att undersöka skillnaden mellan märkenas visuella varumärkesbyggande, och hur det står i samband till konsumenters personliga identitetsbyggande. LÄS MER

 2. 2. Förändrade förväntningar? Framtidskulturer i Sverige och Svensk-Amerika 1904–1935

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rasmus Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Framtidshistoria; Förflutna framtider; Framtidskultur; Framtidsobjekt; Svensk-Amerika; Framstegstanken; Samförstånd; Dagens Nyheter; Svenska Amerikanska Posten; Framtidsförväntningar; Koselleck; den stora depressionen; första världskriget; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar förflutna framtider. I fokus för undersökningen står en större svensk liberal och urban kultursfär som inkluderar delar av Sverige och Svensk-Amerika under 1900-talets fyra första decennier. LÄS MER

 3. 3. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 4. 4. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 5. 5. Resan går till Halland! : En fallstudie av Hallands Turisttrafikförbund och bilden av Halland utifrån ett turismhistoriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Elisabeth Kostoglaki; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har turistnäringen utvecklats till en av världens största näringar och har en stark ekonomisk tillväxt. Som en följd av detta har orter och platser behövt marknadsföra sig själva i allt större grad för att kunna bli konkurrenskraftiga turistdestinationer. LÄS MER