Sökning: "kundanpassade tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kundanpassade tjänster.

 1. 1. Skapandet av kundrelationer genom digitaliseringen : Med inriktning på redovisnings- och revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Larsson; Matilda Arlestrand; [2020]
  Nyckelord :Customer relations; Digitalization; Customization; Customer-oriented processes; Loyalty; Trust; Customer knowledge; Interaction; Kundrelationer; Digitalisering; Kundanpassning; Kundinriktade processer; Lojalitet; Förtroende; Kundkännedom; Interaktion;

  Sammanfattning : Kunder har historiskt kunnat besöka företag för att interagera och tillämpa tjänster. Idag sker en stor del av den kontakten digitalt vilket skapar nya möjligheter och begränsningar för företagen vid skapandet av kundrelationer (FAR 2016). LÄS MER

 2. 2. Improving Software-as-a-Service Sales by Managing the Knowledge of Change Agents : A Case Study of an IT-company in a Servitization Transition

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :KRISTOFFER BIRGERSSON; PHILIP GRANATH; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Cloud Computing; Software-as-a-Service; Sales; Knowledge Management; Diffusion of Innovations; Change Agents; Codification Strategy; Tjänstefiering; Software-as-a-Service; Molntjänster; Sälj; Kunskapshantering; Innovation; Förändringsagenter; Kodifieringsstrategi;

  Sammanfattning : Servitization describes the trend amongst companies of supplementing tangible product offerings with services. A case in point is the cloud computing which represents a paradigm shift of servitization in the IT industry as it allows physical products to be delivered entirely remotely as a service. LÄS MER

 3. 3. Function Block Algorithm for Operation Planning on Cloud-DPP System : A case study of turbine disc from Sandvik Coromant

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Xinran Hu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project presented in this report is the outcome of a Master of Science thesis project which has been accomplished at Sandvik Coromant in Sandviken, Sweden. This Master’s thesis is part of a long-term effort devised by Sandvik Coromant, related the European research project CAPP-4-SMEs, which is a function block based on approach for distributed process planning combined with cloud manufacturing. LÄS MER

 4. 4. Lean i äldreomsorg – en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål? : En fallstudie om huruvida lean är en passande modell för svensk kommunal äldreomsorg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Carlsson; Jennifer Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Lean; elderly care; service; customized services; public sector; Lean; äldreomsorg; tjänst; kundanpassade tjänster; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Managementmodellen lean uppstod i bilindustrin men har applicerats på helt andra typer av branscher, varav offentlig sektor är en av dem. Tidigare forskning visar att lean applicerat på offentliga tjänster passar bättre när tjänsten är av mer homogen karaktär såsom sophantering och parkförvaltning. LÄS MER

 5. 5. Net Neutrality Implications for Internet Actors in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Uma Nikam; [2016]
  Nyckelord :Net Neutrality; Business models; Machine to Machine M2M service; Video streaming service; Quality of Experience QoE ; Nätneutralitet; affärsmodeller; maskin till maskin M2M tjänster; videostreamingtjänster; Kvalitet på Erfarenhet QoE ;

  Sammanfattning : A telecom industry is constantly looking for new ways to generate revenues by offering new and innovative services. Segmentation of customers by offering premium services to premium customers is a one way which has immense potential of revenue generation. LÄS MER