Sökning: "kvalitativ studie om instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie om instagram.

 1. 1. It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Morberg; Josefine Sandqvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :Maskulinitet; Sociala medier; Genus; Instagram; Identitet; Influencers; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras.Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitetMetod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. LÄS MER

 2. 2. Levande charader : En kvalitativ studie om rollspel på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Hallberg; Julia Ahlstrand; [2020]
  Nyckelord :Media; Instagram; Självpresentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Nu finns det ett snus för oss, istället för grabbsnuset" : En kvalitativ studie om företaget LYFTs marknadsföring av vitt tobaksfritt snus och kvinnors ökade konsumtion av snus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ebba Michaelsdotter; Signe Cullhed; Elsa Bergh Brorsson; [2020]
  Nyckelord :Snus; white tobacco-free snus; gender; stereotypes; marketing; LYFT.;

  Sammanfattning : This study examines LYFT, a relatively new Swedish snus company. The object of the study is to explore LYFT’s marketing strategies on their Instagram and website. LÄS MER

 4. 4. UNGA MED DUBBLA INSTAGRAMKONTON - En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Andersson Björk; [2019-06-28]
  Nyckelord :Instagram; ungdomar; parintervjuer; självrepresentation; publiksegregation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att skapa en djupare förståelse kring ungas användning av Instagram genom att analysera fall där de har mer än ett konto. Genom att undersöka den företeelsen ämnar jag reflektera kring hur de ser på privat och offentligt. LÄS MER

 5. 5. Vem är den unga kvinnan på Instagram? En kvalitativ studie om hur unga kvinnor framställer sig, använder och organiserar sig på det sociala nätverket Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Elshani; Selma Kling; [2019-05-07]
  Nyckelord :Instagram; social identitet; self leadership; respektabilitet; uppmärksamhetssamhället;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur unga kvinnorarbetar med sin identitet och framställer sig själva på Instagram. Vi var särskilt intresserade av vilka konsekvenser de förhåller sig till, i relation till arbete och framtida profession. LÄS MER