Sökning: "marknadsföring i sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden marknadsföring i sociala medier.

 1. 1. H&M:s kommunikation kring klimatfrågor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elin Olausson; Maja Van Der Vliet Brogårdh; Johanna Frank; [2020]
  Nyckelord :Klimat; CSR; hållbarhet och miljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen H&M:s sociala ansvarstagande är skriven av Elin Olausson, Maja Brogårdh och Johanna Frank vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. I uppsatsen har det gjorts en kvalitativ innehållsanalys med syfte att studera hur H&M använder sig av CSR för att bemöta miljö- och klimat-relaterad kritik mot företaget och klädindustrin. LÄS MER

 2. 2. Influencer-marknadsföring - En granskning av hur influencer-marknadsföring förhåller sig till marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Delsing; [2020]
  Nyckelord :Handelsrätt; Marknadsföringsrätt; Influencer-marknadsföring; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As social media is increasingly integrated into our everyday lives and with the rise of so-called influencers, consumers are getting used to a new type of marketing. This type of marketing is often referred to as "influencer marketing" which is a collective term used to describe companies using influencers' to market various products and services via the influencer's social media platforms. LÄS MER

 3. 3. Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Johansson; Damir Skajko; [2019-05-16]
  Nyckelord :Östersund; democracy; history; urban development; marketing; demokrati; historia; stadsutveckling; marknadsföring;

  Sammanfattning : Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad enligt vem? Riktad marknadsföring på Instagram ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emelie Pedersen Steen; [2019]
  Nyckelord :Individanpassad; Reklam; Annons; Sociala Medier; Konsument; Personalized; Advertising; Social Media; Consumer; Commercial;

  Sammanfattning : Följande studie har syftat till att undersöka hur Instagrams primära användargrupp i Sverige upplever riktad marknadsföring från företag som aktivt placerar sig på Instagram. Studien har haft en kvalitativ utformning och de metoder som använts för insamlingen av data har varit sju enskilda djupintervjuer med tjejer i åldrarna 20-25 år, vilket är en del av Sveriges primära användargrupp idag. LÄS MER