Sökning: "media-use"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet media-use.

 1. 1. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 3. 3. "Ibland orkar jag inte vara källkritisk" : En kvantitativ studie om studenters källkritiska förmåga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Noreskog; Linn Eriksen; [2021]
  Nyckelord :Social media; source criticism; media use; media literacy; Sociala medier; källkritik; medieanvändning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Vi lever idag mer digitaliserat än någonsin och tillsammans med sociala medier har våra medievanor förändrats. Med nya medievanor skapas också möjligheter på sociala medier där information och desinformation får flöda ostrukturerat tillsammans. LÄS MER

 4. 4. Public service popularitet under pandemin : En fallstudie om unga vuxnas ökande användning av SVT Nyheter under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hanna Schütz; Lotten Hellström; [2021]
  Nyckelord :corona pandemic; media use; news consumption; SVT News; young adults;

  Sammanfattning : This study aims to, against the background of the change in viewership figures, identify the factors that explain SVT Neuter’s increasing popularity within the age group young adults during the corona pandemic in the spring of 2020. The study wishes to receive answers to the questions: How do the interviewed young adults reason about their own media use and use of SVT Nyheter during the corona pandemic? And how do the interviewed young adults reason about increases/decreases in their own consumption of news based on the changed needs that have arisen as a result of the corona pandemic? The framework of uses and gratifications are taken into concern when analysing the results of this study. LÄS MER

 5. 5. Sociala medieanvändning hos kvinnor kopplat till utbildningsnivå : En kvantitativ studie som undersöker åldersgruppen 18-30 år

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Klara Lundström; [2021]
  Nyckelord :Facebook; Instagram; TikTok; Twitter; utbildningsnivå; YouTube; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medieanvändningen har ökat och blivit aktuellt för folkhälsan. Kön, ålder och utbildningsnivå ingår i begreppet socioekonomiska skillnader och kan kopplas till användning av sociala medier. LÄS MER