Sökning: "moderna språk genus"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden moderna språk genus.

 1. 1. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

 2. 2. Söt och intelligent: Läromedel i italienska på gymnasieskolan ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Sjögren; [2017]
  Nyckelord :genus; läromedel; jämställdhet; italienska; moderna språk; genusvetenskap; representation; stereotyper; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt könsstereotypisering och representationen av kvinnor och män i läromedel i italienska på gymnasieskolan. De analyserade läromedlen till antalet fyra (Prego 1, Ciao 1, Comunicare 1 och Amici 1). LÄS MER

 3. 3. Riktiga män tar plats! : En undersökning av faktaböcker för barn ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Monica Börlin; [2015]
  Nyckelord :Språk och kön; genus; faktaböcker för barn; genusteori; kön och genus; systemisk-funktionell grammatik; SFG;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning om huruvida faktaböcker för barn är jämställda eller inte. Syftet är att undersöka moderna faktaböcker för barn ur ett genusperspektiv genom att studera böckernas texter på lexikal nivå och textnivå samt genom att studera bilderna. LÄS MER

 4. 4. En representation av genus i spanska läromedel. : – Vad gör de egentligen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Forslund; [2015]
  Nyckelord :Genusrepresentation; läromedel; Connell; spanska; moderna språk; yrken;

  Sammanfattning : Den har studien har undersökt tre läromedel för spanska som moderna språk, två för årskurs 9 samt ett för gymnasieskolan. Då läromedel använder sig av så väl bild som text, har studien utgått från ett multimodalt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Chicas y Chicos – contraste en la clase de español como lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :MArgherita Sele Godino; [2013-06-28]
  Nyckelord :undervisning i moderna språk; skolpresentationer; genus; la enseñanza de lenguas extranjeras; el rendimiento escolar; el enfoque de género;

  Sammanfattning : Det primära syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i skolprestationer i ämnet spanska mellan flickor och pojkar. Den viktigaste slutsatsen av undersökningen är att det finns stora skillnader i vad flickor respektive pojkar åstadkommer i ämnet spanska. LÄS MER