Sökning: "paramedic utbildning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden paramedic utbildning.

 1. 1. Ska jag göra det eller inte? : En kvalitativ intervjustudie om ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra en orosanmälan av barn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Sjöström; Linda Öberg; [2018]
  Nyckelord :Ambulance Nurse paramedic; Children; Misconduct; Neglect; Abuse; Experiences; Ambulanssjuksköterska; barn; missförhållanden; försummelse; misshandel; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Under de senaste decennierna har medvetenheten om barnmisshandel samt utvecklingen av förebyggande politik kring detta ökat. Ambulanssjuksköterskor har en unik möjlighet att upptäcka dessa barn som misstänks fara illa då de är först på plats vid ett akut sjukdomstillstånd och kan se tecken i hemmiljön som kan leda till en orosanmälan. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jimmy Olsson; Tony Ek; [2014]
  Nyckelord :Threatening; violence; prehospital; emergency service; paramedic; nursing staff.; Hot; våld; prehospital; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med en innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuten som coach respektive behandlare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Therse Almberg ; Lena Johansson; [2009]
  Nyckelord :Activity perspective; education; focus groups; profession; society progress; Aktivitetsperspektiv; fokusgrupp; profession; samhällsutveckling; utbildning;

  Sammanfattning : SammanfattningArbetsterapeuten arbetar holistiskt med individen i centrum, utifrån individens egna förmågor i relation till aktivitet. Arbetsterapi som profession står med sin breda kompetens och breda förståelseperspektiv inför nya utmaningar. LÄS MER