Sökning: "sån"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet sån.

 1. 1. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är inte riktigt en sån person att dela med sig ” : Lärare och elever om rättvisa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dagny Åberg; [2019]
  Nyckelord :Interaction; Socialization; Civics; Justice; Education;

  Sammanfattning : This paper investigates the understanding of the concept of justice. This study takes advantage of a phenomenographic research approach while also using questionnaire answers. The purpose of the thesis has been to explore young students understanding and experiences of “justice”. LÄS MER

 3. 3. MEAN-stacken och Full Stack JavaScript i perspektiv av professionella utvecklare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :MEAN-stacken; Fullstack JavaScript;

  Sammanfattning : Den här studien har haft i avseende genom kvalitativa intervjuer med erfarna utvecklare från ÅF i Karlstad fånga upp deras uppfattningar om olika koncept bakom MEAN-stacken och liknande lösningar. Det är sedan från den dessa intervjuer den här undersökningen har syftat på att avgöra i vilken typ av projekt som en sån här utvecklings stack kan antas vara bra att använda och fånga faktorer när den bör undvikas. LÄS MER

 4. 4. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 5. Produktivitetsförbättringar genom integration av materialflöden i träindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Oscar Frohlund; [2018]
  Nyckelord :Ek; Ekråvara; Uppköp av leverantör; Lönsam produktion; automation i träindustrin.;

  Sammanfattning : Att säkra efterfrågan och kvaliteten på ekråvaran har lett till att KG List under 2017 köpte upp en av sina tidigare leverantörer Österbymo Hardwood.Att få ner spillet och använda sig av så mycket av ämnet som möjligt anses vara viktigt för att få en sån lönsam produktion som möjligt. LÄS MER