Sökning: "sån"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet sån.

 1. 1. ”Och vad gör en sån, då?” - En studie om specialpedagogers och speciallärares olika yrkesroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Jarring; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; speciallärare; arbetsuppgifter; profession; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgång i en studie om specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter och yrkesroller. Anledning att studien genomförs är att författaren uppfattar att kollegor, både inom specialundervisning och andra inom skolan, ibland uppfattar de två yrkena som ett och samma. LÄS MER

 2. 2. "Du är sån jävla fitta" : En studie om elevers perspektiv på svordomar och könsord mot lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :elever; grundlärare; könsord; respekt; svordomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och flickor uppger att de använder svordomar och könsord mot lärare, deras kunskap och medvetenhet om orden och om läraren tar upp orden till en klassrumsdiskussion. Dessutom eventuella konsekvenser av svordomars och könsords användande mot lärare samt om det finns några signifikanta skillnader mellan könen. LÄS MER

 3. 3. "Jag är inte sån!" : - en hermeneutisk studie om hur unga lärlingar upplever machokultur på sina arbetsplatser

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erica Hallenstam; Nathalie Wimmeros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är inte riktigt en sån person att dela med sig ” : Lärare och elever om rättvisa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dagny Åberg; [2019]
  Nyckelord :Interaction; Socialization; Civics; Justice; Education;

  Sammanfattning : This paper investigates the understanding of the concept of justice. This study takes advantage of a phenomenographic research approach while also using questionnaire answers. The purpose of the thesis has been to explore young students understanding and experiences of “justice”. LÄS MER