Sökning: "scope of action discretion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden scope of action discretion.

 1. 1. Ersättning för ideell skada enligt GDPR : En undersökning av artikel 82 i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Rudén; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Non-material damage; EU-law; Compensation; Article 82; GDPR; Ideell skadda; EU-rätt; Skadestånd; Kompensation; Artikel 82;

  Sammanfattning : The new General Data Protection Regulation (GDPR) imposes new challenges for both authorities and private actors in ensuring the protection of individuals personal data. With stricter rules comes more responsibility and the risk offacing a civil action for damages. LÄS MER

 2. 2. Det är ansvar och frihet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amina Ahmetovic; Mariia Faur; [2018]
  Nyckelord :socialt arbete; handlingsutrymme; möjligheter; begränsningar och missbruk;

  Sammanfattning : Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. LÄS MER

 3. 3. "Man kan inte låta folk bo på gatan" : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor med boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ajsa Redzepi; [2018]
  Nyckelord :abused women; domestic violence; social workers; housing; scope of action discretion; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relationer; socialsekreterare socialarbetare; socialtjänsten; boende; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and understand how social workers in social services work with abused women in intimate partner relationships in order to accommodate housing and how they are limited in their efforts to arrange accommodation for these women. The study is conducted through semistructured interviews and I have interviewed six social workers which belongs to four equal municipalities around middle Sweden. LÄS MER

 4. 4. Handlingsutrymme vid utmanande beteende på LSS-boende - personalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna sjöberg; [2016]
  Nyckelord :utmanande beteende; Handlingsutrymme; LSS; LSS-boende; stödpersonal; funktionsnedsättning; challenging behaviour; special needs; handlingsmöjlighet; moraliskt projekt; kvalitativ; vinjett; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på boende enligt LSS upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till utmanande beteende. Samt att undersöka vad det är som styr personalens handlande vid olika situationer. Studien belyser stödpersonal på LSS-boendes komplexa yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Att placera eller inte placera... : En studie om socialsekreterares handlingsutrymme i ungdomsärenden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carina Nilsson; [2014]
  Nyckelord :social investigations; juvenile clients; discretion; social workers precondition at their place of work; sociala utredningar; ungdomsärenden; handlingsutrymme; socialsekreterares förutsättningar på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : The present study deals with the scope of action available to a social worker when analyzing, assessing and proposing measures regarding young persons experiencing social problems. The interest in the subject area emanates from the fact that the number of youth placed in different forms of round the clock out-of-home care in Sweden increases, whereas research in the subject shows that such placement gives few positive results and sometimes even has negative consequences for their development. LÄS MER