Sökning: "slutenvård och öppenvård"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden slutenvård och öppenvård.

 1. 11. Arbetsterapeuten som ansvarig vid samordnad vårdplanering - Det är positivt när det verkligen funkar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna Jonsson; Kajsa Jönsson; [2010]
  Nyckelord :Arbetsterapi; SVPL; klientcentrering; rehabiliteringsbehov; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Samordnad vårdplanering [SVPL] är en av de viktigaste delarna i vård- och rehabiliteringsprocessen. SVPL upprättas för klienter som skrivs ut från slutenvård till öppenvård. Enligt lag har den behandlande läkaren övergripande ansvar och närvarande professioner vid vårdplaneringen ska bestämmas av klientens behov av insatser. LÄS MER

 2. 12. Sjuksköterskans förhållningssätt till rutinerna kring samordnad vårdplanering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrada Paduraru; Isoken Palmer; [2010]
  Nyckelord :förhållningssätt; sjuksköterska; innehållsanalys; utskrivning; samverkan; vårdplanering; samordnad vårdplanering;

  Sammanfattning : Samordnad vårdplanering tillhör sjuksköterskans ansvarsområde och är ett ofta förekommande arbetsmoment. Processen innefattar patientens övergång från slutenvård till öppenvård, efter det att denne bedöms vara medicinskt färdigbehandlad. LÄS MER

 3. 13. Vägen in eller business as usual? : en modell för att utvärdera missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Chirico; [2009]
  Nyckelord :samhällsekonomisk utvärdering; cost effectiveness; missbruksvård; Vägen in;

  Sammanfattning : I uppsatsen utvärderas projektet Vägen in, som drevs av socialförvaltningen i Enköpingskommun 2007—2008. Deltagarna i projektet var individer med missbruksproblematik, oftatillsammans med en historia av kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och psykosociala arbetsmiljö inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Gun-Marie Andersson; Helena Oreland; [2009]
  Nyckelord :Work Satisfaction; Work Environment; Psychiatric; Nursing; Nurses; Arbetstillfredsställelse; psykosocial arbetsmiljö; psykiatri; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning :  To enjoy work, and be satisfied in the work you do, is important to most people. Work scientific research shows that dissatisfaction with physical or the psychosocial work environment often gives negative effects on the performed work. LÄS MER

 5. 15. Ungdomar med psykisk ohälsa, en kvalitativ studie om bakgrunden till ungdomars psykiska ohälsa och behovet av utökade vårdformer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anjelli Kindblad; Annika Nilsson; [2008]
  Nyckelord :barn- och ungdomspsykiatri; mellanvård; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; psykiatriska diagnoser; slutenvård och öppenvård;

  Sammanfattning : Ungdomar med psykisk ohälsa. En kvalitativ studie om bakgrunden till ungdomars psykiska hälsa och behovet av utökade vårdformer... LÄS MER