Sökning: "språk globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden språk globalisering.

 1. 1. FOLKLIG FUNKTIONSANALYS Ett sätt att göra musikens språk tillgängligt för alla!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Petter Lantz; [2020-01-08]
  Nyckelord :funktionsanalys; naturtoner; skala; populärmusik; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla ett analysverktyg som ett komplement tillstegteorier, klassisk funktionsanalys och andra musikteoretiska hjälpmedel med måletatt vara så enkelt att det kan underlätta den teoretiska och praktiska förståelsen av musikredan på mellanstadienivå och dessutom vara mer inkluderande av andra kulturer änden västerländska.Teori: Uppsatsen utgår ifrån sambanden mellan den diatoniska skalans upphov, deltonsserienoch västerländsk musikteori och söker med hjälp av dessa förklara analytiska problem iframför allt populärmusik från 1950-2015. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet-möjligheter och hinder i förskolan : En intervjustudie i hur förskollärare förhåller sig till barns flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ewa Lantz Dreshaj; Susanne Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förhållningssätt; förskola; multietniskt område; möjligheter och hinder; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; translanguaging;

  Sammanfattning : Den globalisering som pågår idag leder bland annat till att allt fler språk blir vanligare i alla världens länder. I Sverige idag har ca 25 % av invånarna utländsk bakgrund och ses som flerspråkiga. Förskolan är en viktigt del i barns lärande. 2017 var 84% av alla landets barn mellan ett till fem år inskrivna i förskolan 1. LÄS MER

 3. 3. ATT VÅRDA PATIENTER FRÅN ANDRA KULTURER : En litteraturstudie eu ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronny Tejding; Cecilia Lemon; [2018]
  Nyckelord :Communication; Cultural; Experience; Language; Migration; Multicultural; Nurses; Nursing; Transcultural; Erfarenheter; Kommunikation; Migration; Mångkulturell; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Språk; Transkulturell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och folkvandringar ställer nu helt andra krav på hälso- och sjukvård i hela Europa. Bara i Sverige är 1/5 av Sveriges befolkning är födda i andra länder är Sverige. Vi är med andra ord ett mångkulturellt samhälle. LÄS MER

 4. 4. "En inbjudan att utforska och förstå" : Om utomeuropeisk litteratur i svenskämnets värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Rothén; [2018]
  Nyckelord :språk; globalisering; makt; kolonialism; mångkultur; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida novellerna ”Goda råd är dyrare än rubiner” (1995) och ”Ingen trolldom till salu” (1964) kan bidra till främjandet av en mångkulturell undervisning. Mer specifikt fokuserar analysen på hur begreppen språk, globalisering och kolonialism kan ses som olika uttryck för makt i novellerna och hur det kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete. LÄS MER

 5. 5. Genomgår basker en identitetsförändring? : En antropologisk studie om nationalism och unga baskers identitetsskapande i spanska Baskien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Elin Andreasson Larsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; nationalism; nation; etnicitet; föreställningar; kulturell förändring; globalisering; basker; Baskien; Spanien.;

  Sammanfattning : Länge har den nationella idén varit representerad och dominerande i Baskien tillsammans med den nationella identiteten. Baskerna håller fortfarande fast vid en gammal romantiserad bild av att vara en enad och självständig nation och föreställningen om en etnisk särskildhet förstärks av etniska och kulturella markörer såsom ett gemensamt språk, tillhörighetkänsla till plats, historiska anor, gemensamma traditioner och samhörighetskänsla mellan spanska och franska basker. LÄS MER