Sökning: "structures and people"

Visar resultat 1 - 5 av 1073 uppsatser innehållade orden structures and people.

 1. 1. KOMMODIFIERING AV KROPPSAKTIVISMEN. En kvantitativ och etnografisk innehållsanalys av svenska kroppsaktivsters innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Clara Nicklasson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Kommodifiering; kroppsaktivism; influencers; influencer marketing; Instagram; postfeminism; nyliberalism;

  Sammanfattning : Throughout the history, women have been exposed to and affected by normative ideals concerning their appearance and body-size. As an opposition to this, certain political movements have evolved and grown, like body- and fat activism, to challenge the current destructive ideals. LÄS MER

 2. 2. Repurposing cultural heritage: Design proposal for the Olympic Rowing stadium in Helsinki

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenna Hukkinen; [2024]
  Nyckelord :Adaptive reuse; Architecture; Transformation; Adaptive transformation; Adaptive strategies; Cultural heritage; Architectural heritage; Cultural property; Historic preservation; Sustainable development; Building conservation; Revitalization; Economic revitalization; Value assessment; Swimming pool; Simhall; Public architecture; Bath; Arkitektur; Adaptiv transformation; Kulturarv; Historiskt bevarande; Hållbar utveckling; Byggnadsvård; Värdebedömning; Olympic games; Olympiska spelen; Functionalism; Funktionalism; Modernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : A network of functionalist buildings and stadiums was originally designed for the 1940 Olympic games in Helsinki. Among these structures was the Rowing Stadium, which hosted the kayaking competition in 1952 after the games were postponed due to World War II. (Malmberg et al. LÄS MER

 3. 3. Hur mår vi bra av en gågata? : faktorer som påverkar den mentala hälsan och upplevelsen bland stadens hårdgjorda miljöer, med gågatan i fokus

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Odd Nilsson; [2024]
  Nyckelord :gågata; gågator; boende i staden; miljöpsykologi; mental hälsa; landskapsarkitektur; rumslighet; grönska; ljudbild; trafik; människor; stress;

  Sammanfattning : De senaste 200 åren har städer blivit majoriteten av människans boendemiljö, både globalt och i Sverige. Att bo i en stad idag innebär en ökad risk för både fysisk och mental ohälsa. Stadsplaneringen kan bidra till att minska risken, genom att ta hänsyn till faktorer som bidrar till ett ökat välbefinnande i staden. LÄS MER

 4. 4. Matriarkatet i Barbie: Jämställd idyll eller överdriven dystopi? : En tematisk analys ämnad att studera unga kvinnors och mäns uppfattningar av omvända genusstrukturer i Barbie 2023.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Andersson; Evelina West; [2024]
  Nyckelord :Barbie; Gender Structures; Matriarchy; Patriarchy; Equality; Barbie; Genusstrukturer; Matriarkat; Patriarkat; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur unga kvinnor och män i åldern 20-29 som studerar på svenska högskolor uppfattar de omvända genusstrukturerna i filmen Barbie (Gerwig, 2023). Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer som sedan granskades med en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Quiero Bailar : En fallstudie om hur Ivy Queen utmanar normativa könsroller i Latinamerika och genrekonventioner i reggaetón med låten ”Quiero Bailar”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elizeth Casal; [2024]
  Nyckelord :Ivy Queen; reggaetón; genre conventions; genre; voice; perreo; gender in Latin America; queer; masculinity; femininity; marianismo; machismo;

  Sammanfattning : In the music genre reggaetón there has been an ideal premiering hypermasculine behaviour and narratives. The female reggaetón artist Ivy Queen has been active within the genre since the early beginnings. She has spoken about the impact it had on her, working against so many men i a masculine culture. LÄS MER