Sökning: "teacher training center"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden teacher training center.

 1. 1. PRESERVICE TEACHERS’ PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT THROUGH PRESERVICE TEACHER EDUCATION PROGRAMME A Case Study at the Regional Teacher Training Center, Cambodia Puthika Cheab Master’s thesis:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Puthika Cheab; [2022-02-13]
  Nyckelord :preservice teachers; teacher identity; teacher education; teacher training center; community of practice;

  Sammanfattning : Aim: The current study was conducted to explore how preservice teachers construct their professional identity through their participation in the preservice teacher education programme. Theory: The study employed Kelchtermans’s (1993) Teachers’ Interpretive Framework to capture preservice teachers’ perceptions of teachers’ professional identity and Wenger’s (1998) Community of Practice to discover how they form their professional identity through membership in the community of practice of preservice teachers. LÄS MER

 2. 2. Fritidslärares arbete med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nadja Söderberg; [2021]
  Nyckelord :leisure center; leisure teacher; special education; special assistance; action plan; inclusion; special adaptions; diagnosis; environment; play; extra adjustments; fritidshem; fritidslärare; specialpedagogik; särskilt stöd; åtgärdsprogram; inkludering; särskilda anpassningar; diagnos; miljö; leken; extra anpassningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare arbetar med elever i särskilt behov av stöd och deras arbete kring elever i behov av särskilt stöd och om de har tillräcklig kompetens för detta arbete. Metoden som användes i studien var frågeformulär som gjorts via internet. LÄS MER

 3. 3. "Hur ser en skoldag ut för dig?" : En kvalitativ intervjustudie kring fritidslärarens samverkansuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Bjuvgård; Anna Landin; [2019]
  Nyckelord :professional role; collaborative assignment; leisure teachers; leadership; yrkesroll; samverkansuppdrag; fritidslärare; ledarskap;

  Sammanfattning : The background of the essay as well as the previous research on our subject revealed leisure time teachers collaboration assignment as unclear. This is in agreement with our previous experiences from our operational training (VFU) and workplaces. LÄS MER

 4. 4. Climate change education with a bright horizon? : Pedagogical reflections on teacher training for climate education that aims to empower students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Sheri Eklund; [2018]
  Nyckelord :Climate anxiety; climate change education; education for sustainable development; socio-scientific issues;

  Sammanfattning : Climate change is already affecting communities around the world and the impacts will only get worse, according to scientists, unless we significantly reduce greenhouse gas emissions.  These realities can lead to climate anxiety, not least among youth. LÄS MER

 5. 5. Den viktiga pusselbiten för ett fungerande samarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Westerdahl; Isabell Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: fritidspedagogik; grundskollärare; lärare i fritidshem; samlad skoldag samarbete; skola;

  Sammanfattning : AbstractEn lärare i fritidshem spenderar en stor del av sin arbetsdag i skolverksamheten. En del arbetar med ett ämne under de schemalagda skoltimmarna och en del arbetar som en resurs till en klass som de följer under dagen. LÄS MER