Sökning: "the choice of auditor"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden the choice of auditor.

 1. 1. Varför väljer små aktiebolag revision sedan avskaffandet av revisionsplikten? : En studie utifrån ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :James Gidlund; Carl Skeppstedt; [2020]
  Nyckelord :Revision; Små aktiebolag; Frivillig revision; Avskaffandet av revisionsplikten;

  Sammanfattning : In 2010, the audit obligation for smaller limited companies was abolished. The change in the law meant that small limited companies could make a choice whether or not they wanted to hire an auditor. Since the abolition, there has been a debate between the politicians and the auditors about the consequences that the abolition has really had. LÄS MER

 2. 2. The absolution of non-audit services – unravelling a nexus of research : A quantitative study of non-audit services’ impact on financial reporting quality among private firms in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oliver Fransson; Simon Sleman; [2020]
  Nyckelord :Non-audit services; financial reporting quality; qualified auditor report; big four audit firms; knowledge spillover effect; economic dependence; auditor independence;

  Sammanfattning : Non-audit services provided by audit firms have been a popular scientific topic within the fields of audit and accounting research over the past decades. Numerous researchers have attempted to provide a theoretical contribution by examining different ways of measuring the concepts of audit quality and financial reporting quality. LÄS MER

 3. 3. Revisionsbranschen i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; audit; audit process; audit program; affect; challenges; management.; Digitalisering; Revision; Revisionsprocessen; Revisionsprogram; Utmaningar; Påverkan; Hantering;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. LÄS MER

 4. 4. Mandatory Sustainability Reporting in Unlisted Firms: A Study of its Adoption and Effect on the Cost of Debt in a Swedish Setting

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Love Berggren; Li Ji; [2020]
  Nyckelord :Mandatory sustainability reporting; Unlisted firms; Cost of debt;

  Sammanfattning : Drawing on the EU Directive 2014/95 which imposes mandatory sustainability reporting for firms over a certain size since 2017 and the far-reaching Swedish application of this directive, this study explores (1) the existence and (2) the informational contents of the sustainability reports of 153 unlisted Swedish firms in the initial adoption year 2017, and (3) the impact of the regulation on the cost of debt of unlisted firms. We find firm size and state ownership to relate to both the existence and the content of these reports, which we interpret as legitimacy concerns influencing the sustainability reporting behavior of firms also in the mandatory setting. LÄS MER

 5. 5. Frivillig Revision: Ur ett legitimitetsperspektiv : En studie om intressenters inställning till revision som legitimering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Lilja; Paulina Marklund; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; Mandatory audit; Legitimacy; Stakeholders; Small companies; Frivillig revision; Revisionsplikt; Legitimitet; Intressenter; Mindre företag;

  Sammanfattning : Idag har mindre företag det fria valet att välja mellan användning av revision eller inte. Revisionsplikten avskaffades 2010 då en lagändring genomfördes med målet att kostnadsunderlätta för mindre företag. LÄS MER