Sökning: "tobias patrik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden tobias patrik.

 1. 1. Level up your audio! : Hur ökad komplexitet påverkar spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Högkvist; Tobias Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :komplexitet; ljud; musik; PCG; spel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utforskar möjligheterna att påverka spelupplevelsen med hjälp av komplexitet inom ljud och musik. En artefakt i form av ett endless runner spel har skapats där olika metoder för procedurgenererat innehåll (PCG) används för att skapa delar av spelupplevelsen. Artefakten har ökande komplexitet av ljudbilden i fokus. LÄS MER

 2. 2. Respekt i kvadrat : En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tobias Hagberg; Patrik Trång; [2020]
  Nyckelord :assertiveness; anxiety disorder; emotional avoidance; stress; konstruktiv självhävdelse; ångestsyndrom; emotionellt undvikande; stress;

  Sammanfattning : Det transdiagnostiska begreppet ’konstruktiv självhävdelse’ (assertiveness på engelska) definieras som handlande som är förenligt med respekt för både egna och andras rättigheter, exempelvis att uttrycka behov, sätta gränser och dela tankar och känslor. Bristande självhävdelse är förknippat med klinisk och subklinisk psykisk ohälsa, till exempel stress, relationssvårigheter, emotionell instabilitet, generaliserat ångestsyndrom, social ångest och depression. LÄS MER

 3. 3. Mikrotonalitet : Och dess påverkan på icke-musiker i tre olika musikstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobias Nero; Patrik Ulvhammar; [2020]
  Nyckelord :Mikrotonalitet; upplevelse; kvartstonsskala;

  Sammanfattning : I den här studien försöker vi svara på frågeställningen: Vad är de upplevda skillnaderna i mikrotonal kvartstons musik jämfört med liksvävande 12-tons temperatur hos icke-musiker i orkestral stil, elektronisk stil och jazzstil? Med icke-musiker menar vi personer som inte aktivt utövar musik, varken som hobby eller professionellt. Mikrotonalitet är tonsteg som är mindre än den vanliga halvtonen som används i det västerländska skalsystemet (Nettl, 2008). LÄS MER

 4. 4. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
  Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

  Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it arecurrently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all socialclasses all over the world. LÄS MER

 5. 5. När börsintroduceras guldäggen? -En kvantitativ studie över svenska börsnoteringar under en bullmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Meier; Tobias Thorén; [2018-06-25]
  Nyckelord :Börsnotering; konjunktur; abnormal avkastning; OMXS 30;

  Sammanfattning : Purpose: To examine whether or not there exists a linear correlation between the timing of the firms initial public offering date and their stock price development. Theoretical perspective: Underpricing, Effective market hypothesis, Window of Opportunities Hypothesis, Signaling Theory, Market for lemons, theories on economic cyclicality. LÄS MER