Sökning: "vad är kundstrategi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är kundstrategi.

 1. 1. Varför väljer skogsägare Södra vid gallring?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Veronica Norberg; [2017]
  Nyckelord :Södra skogsägarna; kundupplevelse; kundstrategi;

  Sammanfattning : This report is a result of a degree projects at Skogsmästarprogrammet in Skinnskatteberg, Swedish University of Agricultural Sciences. The purpose of this report is to get a clear understanding of why forest owners choose Södra at thinning. For a better understanding, twelve forest owners have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Managing brand associations : The key to strong and successful brand equity

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linnea Henriksson; Sabina van Eijk; [2011]
  Nyckelord :Brand; Brand Associations; Brand Equity; Word-of-mouth; Telecommunication; Varumärke; Varumärkesassociationer; Varumärkeskapital; Word-of-mouth; Telekommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar varumärkesassociationer samt dess påverkan på varumärkeskapital. Uppsatsen är genomförd som en fallstudie och undersöker hur det svenska telekommunikationsföretaget Tre tolkar konsumenters associationer till varumärket Tre. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till framgångmed implementeringen av CRM

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Peter Larsson; [2003]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; CRM; framgångsfaktorer; implementering;

  Sammanfattning : Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är att få igenom enskilda affärstransaktioner utan även att skapa en stark lojalitet hos sina kunder och därmed erhålla långsiktiga affärsrelationer. Det förhållningssätt som har till syfte att stärka ett företags kundrelationer med stöd av IT kallas idag vanligtvis för Customer Relationship Management (CRM). LÄS MER

 4. 4. Blomstrande Relationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Öhlin; Dan Svensson; [2003]
  Nyckelord :Relationer; kundorientering; kundstrategi; tjänster; kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING PROBLEM – Vårt Fallföretag är ett livsmedelsföretag som tillverkar, marknadsför och distribuerar system för drycker och matvaror på arbetsplatser. Kundföretagen är representerade i ett flertal branscher, och är allt från små till stora företag som är geografiskt koncentrerade till Skåne och Stockholmsområdet. LÄS MER