Sökning: "André NIlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden André NIlsson.

 1. 1. Politiska partier och religiösa elever: en textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Natalie Nilsson; Johanna Lyngö; [2022]
  Nyckelord :Den Andre; elever; färgblindhet; minoriteter; mångkulturalitet; partier; politik; rasism; religion; samhällskunskap; sekularism; skola; stigmatisering;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur Riksdagspartiernas uttalanden om religion kan tänkas påverkareligiösa elever i skolan. I huvudsak har tre teorier används: Bronfenbrenners ekologiskasystemteori, Saids teori om Det Annorlunda och Goffmans teori om stigma. LÄS MER

 2. 2. Evaluating data sharing opportunities : A process framework for pharmaceutical companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :André Nilsson; Gustav Wangsell; [2022]
  Nyckelord :Clinical data sharing; data sharing evaluation; data sharing process;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to provide a structured process to evaluate data sharing opportunities. In doing so, we provide a three phase process that assists data owners to increase utilisation of their resource, as well as introducing the possibility to scale such a process to other industries through future research. LÄS MER

 3. 3. Interactive Technologies for Elderly Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Alexander Pettersson; André Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Interaction design; Elderly care; Home care; IoT; Node-RED; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the population is getting older, the demand for home care services is continuously increasing. According to industry forecasts, utilizing the current work methods in home care would probably not satisfy the future needs of older people. A few critical areas in home care are the daily visits and the nightly supervisions. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt affärslandskap B2B? : En kvalitativ flerfallstudie om hur övergången till digitalt arbete på distans har en inverkan på säljarens nykundsbearbetning och förmåga att etablera kundrelationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Vincent Asp; André Nilsson; [2021]
  Nyckelord :B2B; Buyer-seller relationships; Customer acquisition; Sales process; Digitalization; Covid-19; B2B; Kundrelationer; Nykundsbearbetning; Försäljningsprocess; Digitalisering; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den industriella marknadsföringen kännetecknas av djupa kundrelationer, där affärer ofta karaktäriseras av långa säljprocesser som innefattar åtskilliga interaktioner med flertalet aktörer involverade. Denna försäljning har blivit allt mer relationsorienterad där kundens behov, värde och önskemål sätts i fokus. LÄS MER