Sökning: "Ann Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ann Isaksson.

 1. 1. Planerares arbetstillfredsställelse inom hemtjänsten i Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Isaksson Nordmark; [2018]
  Nyckelord :satisfaction; planners; home care; combined assignment; measure of job satisfaction; MJS; supply of competence; arbetstillfredsställelse; planerare; hemtjänst; kombinerade uppdrag; measure of job satisfaction; MJS; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Planeringen av brukarnas insatser inom hemtjänsten i Luleå kommun har förändrats. Antalet planerare har minskats, deras arbetsuppgifter har utökats och blivit mer strukturerade. Utöver planeringen arbetar planerarna även med omvårdnad hos brukare. Arbetsfördelningen varierar mellan enheterna. LÄS MER

 2. 2. Leva med urininkontinens– En litteraturöversikt om kvinnors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ann-Marie Kadjo Isaksson; Sara Delzendehnejad; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhet; kvinnor; litteraturöversikt; upplevelser; urininkontinens.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Rise of China: Competing or Complementary to DAC Aid Flows in Africa?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Granath; [2016-10-03]
  Nyckelord :Foreign aid; China; donor coordination; bilateral DAC; Africa;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Enteral nutrition vid avancerad demens : Anhörigas och sjuksköterskors upplevelser av beslutsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Susanne Isaksson; Ann-Christin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :decision-making; dementia; enteral nutrition; nurse; relative; anhörig; beslut; demens; enteral nutrition; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Patienter med demenssjukdom får allt eftersom sjukdomen progredierar allt svårare att äta. I demenssjukdomens senare skede kan patienten sluta äta helt. Dels på grund av sväljningssvårigheter, dels på grund av att patienten inte längre känner någon hunger eller törst. LÄS MER

 5. 5. Recognizing Microscopic Structures: Dense Semantic Segmentation of Multiple Histopathological Classes using Fully Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johan Isaksson; [2016]
  Nyckelord :segmentation; semantic segmentation; dense semantic segmentation; multiple classes; pathology; digital pathology; histopathology; histopathological; prostate cancer; gleason; gleason grading; gleason scoring; image analysis; machine learning; deep learning; artificial neural networks; ANN; convolutional neural networks; CNN; fully convolutional neural networks; Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer; DOGS; Mathematics and Statistics; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In order to alleviate the financial burden on the healthcare sector as well as relax its employees’ workload, there is a need to introduce novel tools that automate some of the tasks that today are performed manually. Especially pathology poses a problem with few pathologists, demanding manual labour and unnecessary work on benign tissue. LÄS MER