Sökning: "Car Brands"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Car Brands.

 1. 1. Virtual Leash – device-less remote parking based on ultrasonic sensor detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Pontus Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s car industry more and more focus is put on autonomous driving and driving assistance. There are functions being developed that are supposed to assist the driver as well as functions that will be fully autonomous. LÄS MER

 2. 2. Volkswagen V-Trek : The Rise of Mental Transportation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Antti Laukkanen; [2018]
  Nyckelord :Future Transportation Service Interior Design;

  Sammanfattning : I started this project with a mindset that I want to design something for younger generations living in the future megacities. After a while, trying to figure out their urban mobility needs, I came to this conclusion: Already today we have so many different options for urban com- muting as well as several different car sharing services. LÄS MER

 3. 3. Bilverkstäder, en marknad med lika spelregler? : En studie om konkurrensen på marknaden för bilverkstäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oliver Johansson; Victor Lindström; [2018]
  Nyckelord :Nationalekonomi; Konkurrens; Bilverkstäder;

  Sammanfattning : Den första januari 2003 antogs ett gruppundantag för motorfordon i Sverige som en åtgärdmenad att främja konkurrensförhållandena på marknaden för bilar i Sverige. En del avgruppundantaget var fokuserat på eftermarknaden och det är även här vår undersökning ägerrum, närmare bestämt marknaden för bilverkstäder. LÄS MER

 4. 4. CONCEPT DEVELOPMENT OF CARGO MANAGEMENT SYSTEM FOR PRIVATE CARS

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :Olof Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis deals with concept development of a cargo management system for private cars. It has been carried out at the master program of industrial design at Jönköping University in collaboration with the design consultancy Dacat located in Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. Reinventing Traditional Shopping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erika Wamsler; Linnea Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Retailing; Digitalization; Smart stores; Advanced technology; Brick and mortar; Experience marketing;

  Sammanfattning : Digitalization has impacted online retailing heavily, however traditional stores have not changed as much in comparison. Earlier studies have not only suggested how stores could reinvent themselves, but also indicated that brands could have great advantages by doing so. LÄS MER