Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 21 - 25 av 102 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 21. En vandring genom Skymningssagors land : Samhällskritik, konst, natur och saga i Gustav Sandgrens Skymningssagor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecka Andersson; [2015]
  Nyckelord :Social criticism; fairytale; nature; music; art; liberation; Samhällskritik; saga; natur; musik; konst; befrielse;

  Sammanfattning : Abstract   The aim of this study is to create a pathway through Gustav Sandgren’s short-story collection Skymningssagor and the second collection with that title, based on his social criticism, notions of art and nature, use of fairytale motifs and finally, his view of the metaphoric liberation of mankind.   The study is based on a comparative and thematic investigation, illustrated by examples from Sandgren’s short stories. LÄS MER

 2. 22. Vegetationsförändringar på Kungsmarken efter återupptagen hävd - Inom tre storrutor med olika hävdhistoria som lämnats till fri succession och sedan restaurerats

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Lauthers; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Hay meadows are becoming scarce in the Swedish agricultural landscape and restoration efforts are crucial to not lose the rich biodiversity. I studied three closely situated areas, one formerly grazed and the other two mown for at least 800 years, which had been left for free succession for more than fifty years. LÄS MER

 3. 23. Två yrkeskategorier i samverkan : En studie om barnskötares och förskollärares olika yrkesroller och deras framtid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helene Andersson; Eva Lotta Lindskog; [2014]
  Nyckelord :Yrkesroller; konflikt mellan olika yrkesroller; ansvarsfördelning; framtidstro;

  Sammanfattning : I föreliggande examensarbete presenteras en studie om förskollärare och barnskötares syn och tankar kring sina yrkesroller, och de konflikter som kan uppstå, då två yrkesgrupper arbetar sida vid sida, men med olika formellt ansvar. Vad anser de är det viktigaste i sin yrkesroll, och vilka tankar har man om hur yrkesrollerna kommer att se ut i framtiden?Genom en kvalitativ studie med intervjuer av både förskollärare och barnskötare på en förskola, så samlas de material in som utgör underlag för studien. LÄS MER

 4. 24. Skolans funktion i arbetet mot HIV/AIDS i Uganda

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eva Andersson; [2014]
  Nyckelord :skola Uganda HIV AIDS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. vem är jag? Vad vill jag? studie om vägledning för barn i tidigare åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva-Marie Andersson; Zekiye Kalyun; [2014]
  Nyckelord :guidance counselors; elementary school-curriculum; interaction and early counseling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur tidig vägledning bedrivs i skolan. Våra frågeställningar handlar om vilken metod som används för tidigare vägledning i grundskolan, samt vilka resurser och vilken samverkan som krävs. Kan tidigare vägledning förebygga kompromisser och begränsningar för elever i grundskolan. LÄS MER