Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 21 - 25 av 110 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 21. Företagsledningens resonemang kring kapitalstruktur vid fastighetsinvesteringar : - en kvalitativ studie på tre expansiva fastighetsbolags arbete med kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rebecca Edling; Malin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; påverkande faktorer och finansiell stress.;

  Sammanfattning : Title: Management's discussion of capital structure in real estate investments.Publication: 2016-05-31Authors: Malin Andersson och Rebecca Edling.Supervisor: Eva Berggren.Examiner: Titti Eliasson. LÄS MER

 2. 22. Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Joanna Andersson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : There are a number of reasons to form a nature reserve - to preserve and promote biodiversity and to assure areas for outdoor life are two of them. To be able to maintain these values, it is important that an adequate management plan is established for the area in question. LÄS MER

 3. 23. Se mig, hör mig, fråga mig... : Upplevd psykisk ohälsa under skoltiden hos personer med bipolär sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mari Andersson; Eva Jarlemyr; [2016]
  Nyckelord :mental illness; health; child; student; school nurse; psykisk sjukdom; hälsa; barn; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön. LÄS MER

 4. 24. Preoxygenering inför generell anestesi- En observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Teiler; Eva-Karin Andersson; [2015-08-04]
  Nyckelord :Preoxygenation; atelectatis; difficult airway;

  Sammanfattning : Preoxygenering är en teknik där patienten ges syrgas via andningsmask före anestesiinduktion för att förlänga den möjliga apnétiden utan att patienten drabbas av hypoxi. Det finns studier som visar att värdena för preoxygenering i den kliniska verksamheten ofta inte når upp till de ≥ 90 % EtO2 som bör eftersträvas. LÄS MER

 5. 25. Le français au sein des institutions de l'Union européenne

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eva Andersson; [2015-02-19]
  Nyckelord :Franska; traduction; interférence linguistique; langue française; langage juridique et administratif; Union européenne; translation; linguistic interference; French language; legal and administrative language; European union;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse more closely how the English language (source language) has influenced the French language (target language) in the European Commission, or in other words the linguistic interference. French was the dominant working language and drafting language in the EU-institutions for many years. LÄS MER