Sökning: "Eva Björck"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Eva Björck.

 1. 1. "...där Adam betyder människa och Eva livgivande eller kvinna" : En genus- och jämställdhetsanalys om hur kvinnor och män framställs i religionerna judendom och islam i religionskunskapsböcker för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Björck; [2017]
  Nyckelord :Gender; gender equality; educational textbooks; religious education; Islam; Judaism; primary school; Genus; Jämställdhet; Läroböcker; Religionskunskap; islam; judendom; mellanstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to with a gender perspective examine how often men and women are mentioned and how they are being portrayed in the religions Islam and Judaism in textbooks made for religious studies. To examine this a quantitative and a qualitative content analysis on three textbooks have been made and the following questions have been answered. LÄS MER

 2. 2. Böcker som en del av ett förbrukningsmaterial : Förutsättningar för de yngsta barnens litteracitet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Björck Meltzer; Linda Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Preschool; language development; writing written language; literacy; learning environment;

  Sammanfattning : From the point of departure of a literacy perspective the aim of this study is to, examine how preschool teachers form and stage a learning environment that facilitates the language development of preschool children. The focus of our study is to explore how preschool teachers stress the importance of the learning environment when it comes to furthering language development and to examine the literacy events staged by preschool teachers. LÄS MER

 3. 3. Does Teacher-Student Relationship Moderate the Link Between Ethnic Harassment and School Adjustment Among Immigrant Youth?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Eva Björck; vilgot Engberg Pramling; [2016]
  Nyckelord :Immigrant students; ethnic harassment; teacher relationship; school adjustment.; Invandrarelever; etniska trakasserier; relation med lärare; skolanpassning;

  Sammanfattning : Immigrant students are targets of ethnic harassment in school context in their host country. Prior studies demonstrated that being victim of ethnic harassment has consequences for the psychological, behavioral, and school adjustment of youths with immigrant background. LÄS MER

 4. 4. Jag förföljer dig inte, jag följer dig fina du! : En essä om förskollärarens profession och solidaritet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eija Johannesson; [2013]
  Nyckelord :Special needs; ethical values; preschool; special education; vulnerability; Barn i behov av särskilt stöd; etik; förskola; specialpedagogik; utsatthet;

  Sammanfattning : This essay is about my meeting as an educator at a preschool with a child who is deemed to be in need of special assistance. I have worked in preschools and schools for nearly fifteen years and have met a great many children with different needs during these years. LÄS MER

 5. 5. Den osynliga hemmafrun : Tre av Sonja Åkessons dikter i närläsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Elsa Haglund Hasselgärde; [2011]
  Nyckelord :Sonja Åkesson; Eva Lilja; husmoderskontrakt; diktanalys; hemmafruideal; grotesk realism; dubbelhet;

  Sammanfattning : Sonja Åkesson is one of Sweden’s most well known poets. Her most productive period was from 1957 to 1977, and besides poetry she wrote novels and drama. Today, Sonja Åkesson is famous for criticizing society, mostly in a feministic way. LÄS MER