Sökning: "Fredrik ring"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden Fredrik ring.

 1. 6. Modell för lösenordsklassning : Utveckling av lösenordsklassificering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Eriksson; [2017]
  Nyckelord :passwords; categorization; classification; strategies; model; computer forensics; lösenord; kategorisering; klassificering; strategier; modell; IT-forensik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är datorer ett naturligt inslag i vår vardag. För de flesta anses datorn vara ett verktyg för att hjälpa dem genom arbetet såväl som i vardagen. Dock finns det en mörkare sida där personer använder sig utav datorn för att begå brott. LÄS MER

 2. 7. Omlokalisering och omvandling av citynära verksamhetsområden i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Petter Myrehed; Fredrik Widén; [2015]
  Nyckelord :Infrastructure; Ringroad; Regional growth; Stockholm Region; Omlokalisering; omvandling; verksamhetsområden; regional utveckling; logistikförsörjning; ringled; Stockholmsregionen.;

  Sammanfattning : Stockholmsregionen växer och utvecklas i hög takt. Bostadsbristen är ett faktum när fler ochfler vill bo i en urban miljö, dessutom ställer detta högre krav på att regionenslogistikförsörjning hanteras korrekt. Mot denna bakgrund uppstår konkurrens kringmarkanvändningen i citynära verksamhetsområden. LÄS MER

 3. 8. Från offentligt skivarkiv till kontrollerat privatliv : En användarstudie i hur mellanstadie- och gymnasieelever i Uppsala och Stockholm använder sig av musikrelaterade funktioner på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hampus Persson; Fredrik Wallin; [2015]
  Nyckelord :Facebook Spotify Ungdomar Online Musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har legat i att undersöka hur ungdomar använder sig av musikrelaterade funktioner på Facebook, och vilka motiv som ligger bakom detta användande. Vi har vidare specifikt valt att avgränsa oss till elever i sena mellanstadiet och sena gymnasiet. LÄS MER

 4. 9. Långsiktiga inköp och leverantörsförhållanden - En studie av svenska tillverkningsföretags inställning till leverantörer och leverantörsbedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Baarlid; Fredrik Fejne; [2013-12-12]
  Nyckelord :Leverantörsbedömning; Leverantörsrelationer; Inköp; Supply chain ma-nagement Leverantörsutvärdering;

  Sammanfattning : This thesis aims on adding another piece to the puzzle that is the supplier relationship research. Taking its base in a series of articles regarding the transformations of global supply chains into more long-term profitable ones. LÄS MER

 5. 10. Growth of whitefish ecotypes : A comparison of individual growth rates in monomorphic and polymorphic populations

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Fredrik Olajos; [2013]
  Nyckelord :whitefish; growth rate; scales; pike; polymorphism;

  Sammanfattning : In resource polymorphism, ecological opportunity and selective predatory pressure can be considered key factors in phenotypic divergence. In post-glacial lakes of Scandinavia, the European whitefish (Coregonus lavaretus L.) is a common species and has repeatedly diverged along the benthic - pelagic resource axis. LÄS MER