Sökning: "Kindred"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Kindred.

 1. 1. Frände, Främling eller Fiende: En kvalitativ berättelseanalys av nationella identiteter och värderingar i svenska tidningar under det dansk-tyska kriget 1864

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Axel Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Dansk-tyska kriget; 1864; skandinavism; berättelseanalys; nationella identiteter; tidningar; ideologi; regionalitet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna studie av det dansk-tyska kriget 1864 tillämpas en berättelseanalytisk metod tillsammans med ett teoretiskt perspektiv där fokus ligger på nationella stereotyper och identiteter. Källmaterialet som studeras är svenska tidningsartiklar från krigsåret 1864. LÄS MER

 2. 2. Genom våra ögon : En komparativ litteraturanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale och Octavia E. Butlers Kindred, utifrån forskningsfältet kulturella minnesstudier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Linnea Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :Margaret Atwood; The Handmaid s Tale; Octavia E. Butler; Kindred; Memory; History; Cultural memory studies; Trauma; Representation; Prosthetic Memory; Multidirectional Memory;

  Sammanfattning : This essay’s primarily focus is on the common discourse about the persisting effects of the past in the present in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale(1985)and Octavia E. Butler’s Kindred (1979).These novels are the testimonies of the protagonists Offred and Dana who shares their experience of traumatic violence and oppression. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om hur migrän påverkar personers dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Göthlin; Vesal Kariminejad; [2018]
  Nyckelord :Experience; knowledge; management; migraine; overview; Hantering; kunskap; litteraturstudie; migrän; upplevelse;

  Sammanfattning : Migrän är en relativt vanlig kronisk och neurologisk sjukdom, som vanligtvis kännetecknas av en återkommande och episodisk huvudvärk vilket också kan inkludera illamående, ljus- och ljudkänslighet. Syftet var att beskriva upplevelser av migrän och dess påverkan på personers dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Counteracting racist attitudes and prejudices in the EFL-classroom: : An investigation on the effects of the social environment around the white character Rufus Weylin in the Antebellum South as depicted in Octavia E. Butler’s novel Kindred.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Josefine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Post-colonialism; social influence; EFL; racial prejudices; literature instruction; upper secondary school; Kindred;

  Sammanfattning : The multicultural classroom is becoming more prominent in Sweden. Students from different cultures and ethnicities meet to learn in the same environment. In a changing society, the need to develop acceptance towards others is more important than ever. LÄS MER

 5. 5. En naiv förhoppning eller teknikens under : En studie om att söka nya vänner via facebookgrupper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Helena Schröder; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2017 social media network Facebook launched a new mission that aim to bring people and the world closer together via Facebook groups. In contrast to this mission, recent years of research indicate that social media as Facebook increases social divisions. LÄS MER