Sökning: "Litteraturvetenskap maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Litteraturvetenskap maskulinitet.

 1. 1. Fadern och sonen – de förlorade : En studie av maskulinitet och faderskap i Paul Austers City of Glass och The Locked Room

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2021]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; amerikansk litteratur; postmodern litteratur; trilogi;

  Sammanfattning : Paul Austers New York Trilogy has long been considered a classic postmodern detective tale. But isn’t there more to the story? In this study I investigate how masculinity and fatherhood is portrayed in the first and the third novel of the trilogy, City of Glass and The Locked Room. Using a theoretical framework including R.W. LÄS MER

 2. 2. “Han Skulle Vara En Kille Som Pappa Inte Kunde Klaga På” : Subversive And Imaginative Masculinity In Lygia Bojunga’s Work

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Leena-Maaretta Dixon; [2018]
  Nyckelord :Masculinity; Gender; Children’s Literature; Lygia Bojunga; Stephen M. Whitehead; Fable; Machismo; Patriarchy;

  Sammanfattning : This thesis centers on three children’s novel, “Sex gånger Lucas”, “Min Vän målaren”, and “Den gula väskan”, written by the very appreciated and much awarded Brazilian Author Lygia Bojunga. All three of these novels discuss masculinity in young boys and men. LÄS MER

 3. 3. När man berättar. Om performativ maskulinitet i Aurora Ljungstedts fiktion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Malmfors; [2016]
  Nyckelord :Aurora Ljungstedt; Dagdrifverier och drömmerier; En jägares historier; Judith Butler; Raewyn Connell; Foucault; Tjeder; maskulinitet; genus; kön; berättare; berättarperspektiv; performativitet; binära; heteronormativitet; hegemonisk; sexualitet; klass; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur berättarjagets maskulinitet fungerar i fiktion av Aurora Ljungstedt, genom att analysera berättelserna ”Nattlogi för ungkarlar” och ”Var det hon?” ur Dagdrifverier och drömmerier (1857), samt ”En gubbes minnen” och ”Harolds skugga” ur En jägares historier (1860-61). Undersökningen utgår från de intersektionella perspektiv på genusperformativitet och hegemonisk maskulinitet som lagts fram av Judith Butler respektive Raewyn Connell, och stöder sig på historiska analyser av genus, sexualitet och klass från Michel Foucault och David Tjeder. LÄS MER

 4. 4. "Derför att männen icke äro nog män" : Maskulinitetskonstruktioner i Stella Kleves Berta Funcke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Casper Virkkula; [2013]
  Nyckelord :Stella Kleve; Mathilda Malling; Judith Butler; performativitet; maskulinitet; maskulinitetskonstruktioner; maskulinitetsforskning; manlighet; manlighetsforskning; litteraturvetenskap; dekadens; dekadenslitteratur; sekelskiftesprosa; hegemonisk maskulinitet; hegemoni; performativitetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Ordens träl" : Maskulinitet i Eyvind Johnsons Romanen om Olof

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Karl Kockum; [2012]
  Nyckelord :maskulinitet; genus; kön; performativitet; Eyvind Johnson; Romanen om Olof; Butler; Kosofsky-Sedgwick; Connell; performativitet; manlighet; manlighetsforskning; homosocialt begär; diskurs; femininitet; hegemonisk maskulinitet; manlig gemenskap;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete syftar till att med utgångspunkt i teorier om maskulinitet, performativitet och homosocialt begär undersöka maskulinitet i Eyvind Johnsons tetralogi Romanen om Olof. De frågor som riktas till texten kretsar kring hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls i romanserien. LÄS MER