Sökning: "Miljömarknadsföring"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Miljömarknadsföring.

 1. 1. Trähusindustrins marknadsföring av klimatfördelar med trä : en studie om kommunikationen beträffande träbyggandets klimatfördelar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Sophia Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :trähusindustrin; kunder; kommunikation; träbyggande; klimatfördelar; miljömarknadsföring ; the Wooden house industry; customers; communication; timber construction; climate benefits; environmental marketing;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för en stor del av de emissioner som påverkar klimatet negativt. Byggmaterial baserade på trä påverkar den globala miljön mindre negativt jämfört med alternativa byggmaterial som betong. LÄS MER

 2. 2. Jag syr mina egna gröna kläder : Svenska konsumenters förtroende för företags miljömarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sheila Nguyen; David Renman; [2015]
  Nyckelord :Trust; Social responsibility; CSR; Swedish; Consumers; Environment; Greenwash; Marketing; Retail; Förtroende; Socialt ansvar; CSR; Svenska; Konsumenter; Miljö; Greenwash; Marknadsföring; Detaljhandel;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) eller, företags samhällsansvar har blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg för att locka kunder och att vara konkurrenskraftig på marknaden. För att detta skall lyckas krävs det att kunderna tror på och visar förtroende för företagens kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande inom hotellbranschen : En studie av tre hotell i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Sanna Makslahti; [2014]
  Nyckelord :hotell; varumärke; varumärkesbyggnad; motivation;

  Sammanfattning : Resandet i Europa prognostiseras att öka med 2,3 procent varje år fram till år 2030. Den svenska turismnäringen tros ha stora möjligheter att ta del av ökningen. De norrbottniska lokaltidningarna har under det senaste året rapporterat om nyetableringar inom hotell- och restaurangbranschen. LÄS MER

 4. 4. Kundcentrerade miljöåtgärder - En studie av Pan Nordic Logistics kunders krav på miljövänliga transporter : Customer centered environmental measures - A study of Pan Nordic Logistics customers demand for environment-friendly transport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Frida Ericson; [2008]
  Nyckelord :Environmental Marketing; Green logistics; Polluter Pay Principle; Intermodal transport; Environmental certification; Grön logistik; Intermodala transporter; Utsläppsrätter; Miljömanagement; Miljöledningssystem; Miljömarknadsföring;

  Sammanfattning : Traditional product features such as price, quality and supply service have been extended and nowadays includes environmental aspects as well. It raises new and increasing demands on haulier companies. The transport sector is responsible for a large part of the pollutants causing today’s environmental problems. LÄS MER

 5. 5. KRAV-märkning ur ett varumärkesperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Öhrstedt; Sandra Gustafsson; [2004]
  Nyckelord :varumärkesuppbyggnad; varumärkesidentitet; varumärkesstärkande; marknadskommunikation; symbolik; ekologi och KRAV.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: KRAV-märkning ur ett varumärkesperspektiv Författare: Sandra Gustafsson, Lina Öhrstedt Handledare: Heléne Tjärnemo Bakgrund: Intresset för och diskussioner kring miljöfrågor har ökat markant i samhället, vilket har lett till att allt fler konsumenter och producenter idag vänder sig mot miljövänligare alternativ av produkter. I samband med det växer marknaden för ekologiskt producerade livsmedel och vi kan se allt fler KRAV-märkta produkter i butikerna. LÄS MER