Sökning: "Nyckelord: rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Nyckelord: rapport.

 1. 1. Energikartläggning av Kungsängsverket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hedda Bothin; Sofia Ejderby; Oliver Ekesiöö; Anton Lilja; Erik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här rapporten utvärderades det biologiska reningssteget på Kungsängsverket i Uppsala utifrån energiförbrukningen. På Kungsängsverket är det biologiska reningssteget det mest energikrävande och står för över 50 % av all energiförbrukning. LÄS MER

 2. 2. Omkörningsförbud E6 - Resultat och effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Fanedl; Basel Rabih; [2020]
  Nyckelord :omkörning; trafiksäkerhet; framkomlighet; tung trafik; förbud; flöde; overtaking; traffic safety; availability; heavy traffic; prohibition; flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar väg E6 mellan Helsingborg-Vellinge med avseende på omkörningsförbudet för tung trafik som infördes den 18e mars år 2019. Väg E6 genom hela Skåne har under en lång tid präglats av trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. LÄS MER

 3. 3. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning inom finansbranschen : en studie om legitimitetsstrategier i svenska bankers hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Najib Abdi; Fredrik Lemmetty; [2020]
  Nyckelord :Panama Papers; Legitimacy theory; CSR; Sustainability; Corruption; Money laundering; Ethics; Morality; Panamadokumenten; Legitimitetsteorin; CSR; Hållbarhet; Korruption; Penningtvätt; Etik; Moral;

  Sammanfattning : This study examines annual and sustainability reports from Swedish banks in the pursuit of legitimacy strategies. The study applies content analysis on the annual and sustainability reports from four banks from the period 2013-2018. Keywords for the study were extracted from an anti-corruption report. LÄS MER

 5. 5. Is it possible to reverse engineer obfuscated bytecode back to source code?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Smedberg; Jenny Malmgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThere are a lot of old software in the world that has not been supported or kept up todate and would need to be updated to seal security vulnerabilities, as well as to updatefunctions in the program. In those cases where the source code has been lost ordeliberately deleted, would it be possible to use reverse engineering to retrieve thesource code?This study aims to show what java bytecode is and how it is used, as well as how oneis able to go from java bytecode back to source code in a process called Reverse Engineering. LÄS MER