Sökning: "Patrik Lindgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Patrik Lindgren.

 1. 1. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Value co-creation within “card game encounters” : Facilitating the customer and supplier learning processes through interaction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Patrik Lindgren; [2013]
  Nyckelord :S-D Logic; value co-creation; interaction; learning process; Värdesamskapande; interaktion; lärprocesser;

  Sammanfattning : Marketing is on the path of evolving to a Service-Dominant (S-D) Logic perspective. S-D Logic researchers have acknowledged that customers do not only receive value, they contribute to create value and subjectively assess it in use - a notion that challenge the logic of traditional marketing. LÄS MER

 3. 3. Tala är silver, tiga är guld! : att belysa kommunikation; samtal, lyssnande samt kommunikationshinder i mötet mellan patient och vårdare i vårdmiljö – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jenny Lindgren; Patrik Hultström; [2011]
  Nyckelord :communication conversation; active listening; patient-centered communication; meeting and misunderstanding; kommunikation samtal; aktivt lyssnande; patient-centrerad kommunikation; mötet; missförstånd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation innebär en relation mellan en sändare och en mottagare samt ett möte på en jämlik nivå. Att lyssna aktivt är en grundläggande kunskap inom omvårdnad och lyssnandet leder till att sedan kunna kommunicera effektivt. LÄS MER

 4. 4. Airport - Airline Collaboration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Patrik Gran; Martina Lindgren; Axel Lindblom; [2009]
  Nyckelord :flygplatser; flygbolag; collaboration; samarbete; konkurrens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem Flygbranschen har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring vilket lett till en ökad och ny konkurrenssituation för samtliga aktörer. Uppsatsen utgångspunkt är att den förändrade situationen i flygbranschen förändrat relationen mellan flygbolag och flygplatser. LÄS MER

 5. 5. The Value of Change : An event-study of Ownership Disclosures

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Philip Bergquist; Patrik Lindgren; Olof Persson; [2005]
  Nyckelord :Stockholm Stock Exchange; efficient market hypothesis; event-study; ownership disclosures; passive investors; active investors; private investors; institutional investors; anomalies;

  Sammanfattning : Background:Recent business paper articles observe that stocks soar when there is a change in ownership. The clothing company JC climbed 26% when it was announced Torsten Jansson had increased his holdings. LÄS MER