Sökning: "RFSL"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet RFSL.

 1. 1. "Det är normerna vi tampas med!" : Hbtq-certifieringens inverkan på svenskundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Andersson; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; LGBTQ-certification; gender; norm critical practice; norms; hetero norm; heteronormative; hbtq; genus; RFSL; svenskundervisning; hbtq-certifiering; normer; heteronormativitet; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-perspektiv i fyra olika grundskolor, varav två är hbtq-certifierade, samt att dessutom närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. Jag har studerat hur lärarna arbetade, vilka som representerades i läromedlen och i klassrumsmiljöerna, hur klassrummen var möblerade samt hur eleverna var grupperade. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-frågor i skolan : En studie om pedagogers kunskap, förhållningssätt och arbetssätt

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Hedvig Sjöström; [2018]
  Nyckelord :HBTQ; grundskola; diskriminering; pedagogik; fritidshem;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar ge svar på och belysa olika fasetter av arbetet med HBTQ-frågor i den svenska grundskolan F-6, samt fritidshem.  De undersökningsfrågor jag valt att söka svar på fokuserar på i vilken utsträckning det arbetar med HBTQ-frågor, hur pedagoger arbetar med HBTQ-frågor och vilka utmaningar de möter. LÄS MER

 3. 3. Yttrandefrihet kontra säkerhet : En kvalitativ studie av argumentationen kring nazisters närvaro i Almedalen 2017

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Granath; [2018]
  Nyckelord :Värde; värdekonflikt; värdehierarki; rättigheter; yttrandefrihet; säkerhet; nazism; nynazism; högerextremism; demokrati; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the argumentation for the freedom of speech versus the right to safety was presented when these rights came in conflict with each other when a neo-Nazi organization was allowed to co-arrange Almedalen 2017. The material consists of press statements, debate articles and news articles where the arguments of four key agents connected to Almedalsveckan 2017 were collected. LÄS MER

 4. 4. Hej och välkommen till Stockholm! : Uppfattningar och åsikter om Stockholm ur ett HBTQ-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Svedberg; Lina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :branding; place; identity; brand; destination development; LGBT; varumärkesgörning; plats; identitet; varumärke; destinationsutveckling; HBTQ;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att belysa hur Stockholm uppfattas utav en specifik målgrupp, i detta fall HBTQ. Detta för att skapa diskussion bland Stockholms turismproducenter för att locka mer HBTQ-turism till staden. LÄS MER

 5. 5. Conflicting Ideas of Justice. An Analysis of the Swedish Prostitution Policy Debate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Pettersson Darj; [2016]
  Nyckelord :Prostitution; Policy; Sweden; Justice; Ideal Type Analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish prostitution policy that prohibits the purchase of sexual services has been the subject of considerable debate. Internationally, prostitution is predominantly criminalized due to religious reasons. This makes the Swedish policy, motivated by feminist arguments on women’s rights, unique. LÄS MER