Sökning: "RFSL"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet RFSL.

 1. 1. HBTQ i en hederskontext : - en kvalitativ studie om RFSL:s arbete med HBTQ-personer och hedersproblematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Muhamed Kayaci; Dilan Soysüren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bibliotek bortom regnbågen : Analys av HBTQ-certifierade folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Falkman; [2019]
  Nyckelord :HBTQ-certifiering; folkbibliotek; RFSL;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to comprehend RFSL’s concept of LGBTQ-certification, and how different public libraries all around Sweden perceive this certificate and later on applies it to their actual work. Also, my thesis will examine the ways in which RFSL’s certification and education is portrayed by the libraries referred to. LÄS MER

 3. 3. Ingen ska ha en regnbågshatt : om biblioteks arbete med hbtq-inkludering efter en hbtq-certifiering.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Johanna Taller; [2019]
  Nyckelord :Library and information studies; queer; queer theory; LGBTQ; LGBTQAI ; RFSL certification; public library; biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; hbtq; hbtqai ; RFSLs hbtq-certifikat; folkbibliotek ; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master's thesis aims to investigate how libraries can continue the work for LGBTQ-inclusion after they have acquired a certification from the RFSL, including how the certification affects librarians and the library, and if that work accommodates what young people from the LGBTQ(AI)-community wants and needs from the library. The material is guided from both qualitative interviews with five librarians across two libraries with an LGBTQ-certification and from a qualitative internet survey aimed towards LGBTQ-youths. LÄS MER

 4. 4. Från frigörelse till folkfest : En kritisk diskursanalys av Prideparaden i Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Cecilia Simander; Elisabet Agelou; [2019]
  Nyckelord :pride; prideparad; pridefestival; homosexuell; hbtq; hbt; rfsl; homofobi; frigörelse; demonstration; diskurs; diskursanalys; journalistik; svenska dagbladet; svd; svenskan; artikel; berglez; peter berglez; queerteori; queer; focault; gestaltning; gestaltningsteori; shehata; gay; homo; lesbisk; bög; flata; stockholms pridefestival; stockholm; omvänd diskurs; kritisk diskursanalys; strömbäck; AIDS; analysschema; fikus;

  Sammanfattning : Prideparaden är kulmen för det som kallas Stockholms Pridefestival. Det är ett årligt evenemang och lockar många människor för att både delta och åskåda. Paraden är unik på så sätt att den har ett politiskt syfte som når ut genom glädje och festligheter. LÄS MER

 5. 5. "Det är normerna vi tampas med!" : Hbtq-certifieringens inverkan på svenskundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Andersson; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; LGBTQ-certification; gender; norm critical practice; norms; hetero norm; heteronormative; hbtq; genus; RFSL; svenskundervisning; hbtq-certifiering; normer; heteronormativitet; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-perspektiv i fyra olika grundskolor, varav två är hbtq-certifierade, samt att dessutom närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. Jag har studerat hur lärarna arbetade, vilka som representerades i läromedlen och i klassrumsmiljöerna, hur klassrummen var möblerade samt hur eleverna var grupperade. LÄS MER