Sökning: "SAB classification"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden SAB classification.

 1. 1. Enhet eller mångfald? : En dekonstruktion av samernas bibliotek bibliotekskatalog

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Holmquist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge organization; classification systems; deconstruction; domain analysis; The Saami Library; traditional knowledge; indigenous knowledge; indigenous knowledge organization; kunskapsorganisation; klassifikationssystem; dekonstruktion; domänanalys; Samernas bibliotek; traditionell kunskap; indigenous knowledge; indigenous knowledge organization.;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis is set in the field of critical knowledge organization and indigenous knowledge organi- zation. Building on the theory of domain analysis I chose the Saami Library in Sweden as the domain for this thesis. LÄS MER

 2. 2. Klassifikationssystemens användarvänlighet : En fenomenografisk studie av folkbibliotekariers uppfattningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oscar Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :SAB; Dewey Decimal Classification; user-friendliness; classification system; phenomenography; public libraries; SAB; Dewey Decimal Klassifikation; användarvänlighet; klassifikationssystem; fenomenografi; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The following thesis aims to account for and describe the variations of perceptions that public librarians have regarding user-friendliness of the classification systems that are used in Swedish public libraries. How user-friendliness and the classification systems are perceived are examined to understand how the librarians might connect these two together. LÄS MER

 3. 3. Från SAB till DDK, eller? : En komparativ studie av tre klassifikationssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ava Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAB; DDK; Rainbow; Klassifikation; Klassifikationsteori; Klassifikationssystem; Komparativ studie;

  Sammanfattning : The responsibility for the Swedish national classification system "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" (SAB) was passed to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use the American classification system Dewey decimal classification system (DDC). LÄS MER

 4. 4. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Dewey i praktiken : en undersökning av bibliotekariers förändrade praktiker under övergången till DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Törner; [2017]
  Nyckelord :DDC; DDK; classification; klassifikation; social practice; praktikteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In 2008 the National Library of Sweden made a decision to change the Swedish classification system SAB to the internationally used Dewey Decimal Classification (DDC), a decision that was supported by the Swedish Library Association that recommended all Swedish libraries to make the change. The main reasons and arguments were internationalisation and rationalisation; less time should be laid on classifying foreign material, the Swedish bibliography would become increasingly visible in the international context, and the maintenance of a national classification system were not considered rational for a country of Sweden’s size. LÄS MER