Sökning: "Sandra Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sandra Lindqvist.

 1. 1. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER

 2. 2. Vi rockar sockor varje dag : en kvalitativ receptionsstudie rörande medierepresentationen av Downs syndrom och kampanjen Rocka Sockorna utifrån ett föräldraperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Eriksson; Hannah Lindell; [2018]
  Nyckelord :Medier; Representation; Cripteori; Kampanj; Downs syndrom; Strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi rockar sockor varje dag - En kvalitativ receptionsstudie rörande medierepresentationen av Downs syndrom och kampanjen Rocka Sockorna utifrån ett föräldraperspektiv är författad av Hannah Lindell och Sandra Eriksson inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsen ämnar undersöka genom intervjuer hur kampanjen Rocka Sockorna upplevs och används av föräldrar till personer med Downs Syndrom samt vad intervjuobjekten tycker om medierepresentationen av Downs syndrom. LÄS MER

 3. 3. Pedofili : Den socialt oacceptabla diagnosen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sandra Bengtsson; Lisa Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Pedofili; behandling; stigmatisering; social exkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur stigmatisering av ämnet pedofili påverkar tillgängligheten och möjligheten att söka hjälp och vård då stigmatisering av den sexuella avvikelsen leder till sociala konsekvenser för individer med diagnosen. För att uppfylla syftet har intervjuer genomförts med kuratorer, psykologer samt enhetschefer vilka samtliga kan komma i kontakt med pedofiler i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys av förbrukningsvaror : En studie för minskad klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristina Abrahamsson; Clara Bachofner Gran; Ana de Afonseca; Hanna Eriksson; Christelle Kalla; Sandra Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Landstinget i Uppsala län (LUL) presenterade år 2014 ett miljöprogram med målet att minskasin klimatpåverkan inom bland annat transport, energi och förbrukningsmaterial. Syftet meddenna studie var att undersöka möjligheten för LUL att minska sina utsläpp av växthusgasergenom att välja mer miljövänliga varianter av två välanvända förbrukningsvaror inom vården:operationsset och tvättlappar. LÄS MER

 5. 5. Ideellt socialt arbete - för CV:t eller medmänniskan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Lindqvist; Patricia Serrano Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Students of social work; non-profit social work; motives; engagement.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand students' of social work participation in non-profit social work through examining which external and internal variables students of social work themselves defined as important factors when deciding to commit to non-profit social work. This study is based on semi-structured interviews with eight students of social work concerning their engagement in non-profit social work. LÄS MER