Sökning: "Servicelogik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Servicelogik.

 1. 1. Kundlojalitet viktigare än någonsin? : En kvantitativ studie om hur sociala medier och servicelogik påverkar kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Westman; Shahow Kakavandy; [2020]
  Nyckelord :Kundlojalitet; servicelogik; sociala medier; value-in-use; webbenkät;

  Sammanfattning : I den digitala eran kan konsumenter ställa högre krav på service och kvalité från företag, då konkurrenter även finns online. De lojala kunderna blir allt viktigare, speciellt 2020 då denna studie utförs, eftersom coronapandemin försätter många företag i problematik. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande för millennialkonsumenten : En fallstudie på mobilanvändning i IKEA:s köksavdelning

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Gustafsson; Anna Atterfors; [2020]
  Nyckelord :Mobile Phone; Mobile Phone Use; Value-In-Use; Servicescape; IKEA; Eye Tracking; S-D Logic; Co-Creation.; Mobilanvändning; Mobiltelefon; Värde i användning; Serviceerbjudande; IKEA; Eye Tracking; Servicelogik; Värdeskapande; Butiksmiljö.;

  Sammanfattning : Introduktion – Millennials, är den första generation som har växt med teknologi nära tillhands. För dem har mobilen fått bli en integrerad del av deras liv, vilket har påverkat hur dem som konsumenter interagerar med en butik och dess miljö. LÄS MER

 3. 3. Idrottsevenemangets påverkan och betydelse : En kvalitativ studie om gemensamt värdeskapande på idrottsevenemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jakesevic Antonio; Karlsson John; Rosén Adam; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; Värdeskapande; Upplevelse; Sinnesmarknadsföring; Servicelogik; Coronapandemi; Idrottsförening; Publik; SHL;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how value is created in the relationship between company and consumer. Create an understanding of how value creation occurs between sports associations and visitors through sensory marketing and service logic. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier och den skimrande dialogen - ett kritiskt perspektiv på ett sjukhus Facebooksida

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessica Blohmé; Clara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; NPM; dialog; sociala medier; isomorfism; Facebook; medieval; sjukvård; patientkommunikation; social mediediskurs; Strategic communication; dialogue; social media; isomorphism; choice of media; health care; communication; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : By examining Skåne University Hospital, hereafter Sus, Facebook page this study aims to increase the understanding of the communicative choice of being present on social media. This study aims to contribute with knowledge about, and how, communication and activities on social media can contribute to the strategic communication and goals of an authority. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande inom idrottsevenemang : Hur arbetar arrangörer för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sofia Gyllensvärd; [2018]
  Nyckelord :Sport event; customer value; customer value creation; co-creation; servicelogic; service-dominant logic; DART-model; Idrottsevenemang; kundvärde; kundvärdeskapande; co-creation; servicelogik; service-dominant logik; DART-modellen;

  Sammanfattning : I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares (kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. LÄS MER