Sökning: "begreppet social närvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden begreppet social närvaro.

 1. 1. Sociala medier och den skimrande dialogen - ett kritiskt perspektiv på ett sjukhus Facebooksida

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessica Blohmé; Clara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; NPM; dialog; sociala medier; isomorfism; Facebook; medieval; sjukvård; patientkommunikation; social mediediskurs; Strategic communication; dialogue; social media; isomorphism; choice of media; health care; communication; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : By examining Skåne University Hospital, hereafter Sus, Facebook page this study aims to increase the understanding of the communicative choice of being present on social media. This study aims to contribute with knowledge about, and how, communication and activities on social media can contribute to the strategic communication and goals of an authority. LÄS MER

 2. 2. Coloboratie Lund - Maxenu : en undersökning av organisationens verksamhet genom intervjuer och en beskrivande begreppsanalys av begreppet mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2019]
  Nyckelord :Coloboratie Lund - Maxenu; rättighetsbaserat arbete; människorättsorganisation; intervju; beskrivande begreppsanalys; mänskliga rättigheter; Martha C. Nussbaum; Thomas Pogge; Sally Haslanger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens första syfte är att undersöka hjälporganisationen Coloboratie Lund - Maxenus verksamhet och inverkan, genom intervjuer med organisationens projektledare, dess ordförande och dess sekreterare. Därefter genomförs en beskrivande begreppsanalys av hur intervjupersonerna använder begreppet mänskliga rättigheter, med syftet att synliggöra komplexiteten i, samt diskutera svaret på frågan om Coloboratie Lund - Maxenu är en människorättsorganisation. LÄS MER

 3. 3. Lokalt, trovärdigt och 100 % sant

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Markus Bagewitz; Alexander Linder; [2018]
  Nyckelord :Trovärdighet; Fake news; journalistik; läsarinteraktion; flerkanalspublicering; nyhetsflöde;

  Sammanfattning : Trovärdighet – en allt viktigare del att upprätthålla för journalister då falska nyheter blir vanligare. På senare tid har begreppet fake news används frekvent, speciellt i nyheter angående amerikanska presidentvalet 2017. Det blir således intressant att undersöka hur journalister arbetar för trovärdighet och hur läsare upplever den. LÄS MER

 4. 4. Empatisk utsatthet i socialt arbete : En kvalitativ studie om socionomers tankar och erfarenheter av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Nybom; Fredrik Söderlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom socionomyrket förekommer det höga nivåer av sjukskrivningar som kan kopplas till stress. Ett uttryck som ger en mer specifik beskrivning av den känslomässiga stress som kopplas till hjälpande arbete är empatitrötthet. LÄS MER

 5. 5. Ett lidande med många ansikten : Personers upplevelse av att leva med ALS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andrea Karlström; Nathalie Tiderman; [2016]
  Nyckelord :Acceptance; Amyotrophic lateral sclerosis; experience; pathographies; suffering; Acceptans; Amyotrofisk lateralskleros; lidande; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurologisk sjukdom, där de motoriska nervcellerna bryts ner och påverkar den viljestyrda muskulaturen. Sjukdomen kan leda till förlamning och andningssvikt, vilket kan debutera inom loppet av tre till fem år. LÄS MER